Meer Over Ons

Wie of wat is Nederland Heelt

Nederland Heelt is een Digitaal Ontmoetingsplatform voor mensen, die in hun jeugd seksueel, psychisch en/of fysiek zijn misbruikt. Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning. Daarom bieden wij hen een digitale ontmoetingsplek om met lotgenoten te kunnen converseren, desgewenst in besloten fora ! Wij zijn een non-profit club en werken onafhankelijk van derden, zonder enige vorm van vergoeding !!

Nederland Heelt wil graag een stem geven aan het kind van toen en het kind van nu. Wij bieden een spreekbuis aan lotgenoten die hun verhaal niet in het openbaar kunnen of durven te vertellen.
Lotgenoten hebben bij ons een stem, een plek om zich vrijelijk te uiten, zij kunnen gratis lid worden van ons Forum !!
Op veler verzoek zijn nu ook klokkenluiders en familieleden van lotgenoten bij ons welkom om hun ervaringen uit te wisselen. Voor hen zijn aparte gesloten fora gecreëerd ! Géén van deze groepen heeft buiten hun eigen en openbare fora toegang tot andere gesloten fora !


Wij hebben een boodschap..

Ons Thema is een boodschap aan overheid, politici en iedereen die zich betrokken voelt bij onze doelgroep en wordt vertegenwoordigd door het gedichtje uit: "De gehavende boom", een klein boekje uit 1988 geschreven door Maria B. Dit beschrijft samen met een citaat van een lotgenoot de ervaring/beleving van lotgenoten en de wijze waarop zij naar de samenleving kijken en deze beleven. (Klikken op het plaatje van het boekje brengt U naar een boekwinkeltje waar het te koop is.)

De Gehavende Boom -Een boekje over incest door Maria B. (1988)
"Er groeide in 't bos een boompje, de stam nog nauwelijks vertakt,
Maar iemand heeft met bruut geweld, er wreed op ingehakt.

Het boompje leek dodelijk gehavend, maar donker en diep in de grond,
Was een wortel in leven gebleven, die zocht of hij water vond.

Het was op een dag in de lente, dat er schuchter wat groen verscheen.
En Blaadje na blaadje ontvouwde zich over de wonden heen.

Heel langzaam groeide het verder, het stond er zo fier en zo blij,
Het keek naar andere bomen, en dacht: Ik hoor er weer bij.

Eens stak het boompje, oh wonder, zijn takken weer hoog in de lucht,
Alsof het wou zeggen: Ik bloei weer en zie - ik draag tienvoudig vrucht."Citaat van een lotgenoot:

"Het is Maria B gelukt om de vicieuze cirkel, waar wij denk ik allemaal mee te kampen hebben, te doorbreken. Voor mezelf kom ik niet verder dan het 3de vers en dan kom ik de houthakkers weer tegen. Triest hé?"

Maar dan is er gelukkig nog muziek...

"Something Inside So Strong"

Een lied van Labi Siffre


Uit muziek kunnen wij kracht en inspiratie putten.
Voor ons vertegenwoordigd dit lied dat er diep in ons heel sterk de wil aanwezig is om te overleven,
om gehoord en geloofd te worden !

En de zin die in dit lied voorkomt:
"You're doing me wrong, so wrong"
geldt voor allen die ons niet geloven en/of dit trachten tegen te werken !!

Onze Historie

Onze groep bestaat uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden en met diverse achtergronden, beroepen en religies. Wat ons allen verbindt is het feit dat wij slachtoffer zijn van seksueel misbruik en mishandelingen in pleeggezinnen en in kindertehuizen.

Velen van ons werden uit huis geplaatst omdat we thuis verwaarloosd, mishandeld of misbruikt werden. Met die uithuisplaatsing had een einde moeten komen aan iedere vorm van mishandeling. Helaas was dat vaak niet het geval. Binnen de voogdijinstellingen ging het misbruik vaak door, of begon het pas serieus.

Sommigen van ons hebben hun hele leven last gehad van psychische en fysieke klachten als gevolg van het misbruik. Anderen zijn zich pas op latere leeftijd bewust geworden van de impact die het misbruik op hun leven heeft gehad en zijn plotseling in een afgrond gestort.

Als kinderen waren wij machteloos tegen het geweld dat ons aangedaan werd en werden we bovendien gedwongen onze mond te houden. Vaak ook hadden wij het gevoel dat we de enige waren, dat we alleen stonden in de wereld en dat hetgeen ons werd aangedaan onze eigen schuld was. Maar dat is verre van waar. We zijn ons ervan bewust dat er sprake was van mishandeling, en het is duidelijk dat we niet alleen staan.

Via onze site willen we een veilige plek bieden aan medelotgenoten. Een verbondenheid creëren, een luisterend oor bieden, en ruimte voor erkenning en herkenning.

Hoe zijn wij ontstaan ?

Toen in de voorgaande jaren de commissie Deetman de opdracht kreeg om het seksueel misbruik door RK geestelijken te onderzoeken, brak voor velen van ons een moeilijke tijd aan omdat we hierdoor weer met ons eigen misbruik werden geconfronteerd.

Velen hebben zich toen gemeld bij verschillende instanties. Er bleek vaak sprake te zijn van een overlap, onder de kinderen die door geestelijken in instellingen werden misbruikt, waren er veel die onder toezicht van de staat stonden, dus die via de kinderbescherming of jeugdzorg uit huis geplaatst waren.

Vanwege de vele meldingen hierover is door de regering de commissie Samson ingesteld, waar mensen die als kind misbruikt waren terwijl ze onder toezicht stonden zich konden melden.

De commissie Samson heeft meer dan een jaar onderzoek gedaan naar dit misbruik.
Naar aanleiding van een lotgenotenbijeenkomst van de commissie Samson is onze groep ontstaan.

Doelstelling

Wat zijn onze doelstellingen ?


Met onze lotgenotengroep willen wij iedereen ondersteunen die hetzelfde heeft meegemaakt. Dit doen wij door een luisterend oor te zijn voor elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Velen van ons hebben zelfs nooit de erkenning gekregen van hetgeen hen als kind overkomen is. De omgeving heeft het vaak niet willen horen of heeft het gewoonweg ontkend. Men is niet op de hoogte van wat er gebeurd is en wat voor gevolgen dat heeft gehad. Wij geven mensen deze erkenning.

Verder zijn nog veel mensen op zoek naar gerechtigheid. Waar mogelijk is dit ook ons doel. Door de opgelopen trauma's hebben veel mensen psychische- en fysieke klachten. Sommigen zijn arbeidsongeschikt geworden. Nu moeten ze de extra ziektekosten opbrengen voor de gevolgen van trauma's veroorzaakt door deze misdrijven. Voor velen is dit moeilijk haalbaar. Een financiële compensatie is dan ook niet meer dan rechtvaardig.

Eén van onze doelen is het aanbod aan hulp-instanties duidelijk in kaart te brengen en gezamenlijk te presenteren, om zodoende voor de lotgenoten de hulpverlening onder handbereik te brengen op één pagina. Zij kunnen dan zelf (héél belangrijk) hun keus maken uit het aanbod !

Ook bewustwording staat hoog in ons vaandel. Wij willen mensen bewust maken van wat ons is overkomen en wat voor schade dat heeft aangericht, niet alleen aan onze persoon, maar ook aan de maatschappij. Wij willen dat die schade duidelijk in kaart gebracht wordt en dat wordt onderzocht hoe deze dingen hebben kunnen gebeuren.

En dan komen we meteen bij ons laatste punt. Als ervaringsdeskundigen willen wij betrokken zijn, niet alleen bij de kinderen van toen, maar ook bij de kinderen van nu. Wij willen dat doen door een veilige plek te bieden op ons platform, zodat zij zich kunnen uiten. Wij weten immers wat er gebeurt als een kind noodgedwongen moet zwijgen over de gebeurtenissen. En met een kind dat noodgedwongen niet thuis kan opgroeien en in een omgeving terecht komt die niet de juiste bescherming biedt.

Wij allen kunnen ervaringen uitwisselen en moeilijke zaken, waar vaak nog een taboe op rust, bespreekbaar maken. Onze kennis willen wij graag ter beschikking stellen van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Wij willen er aan werken om verder kindermisbruik in voogdijsituaties te helpen voorkomen. Ons zal later niet verweten kunnen worden: "Je wist ervan, maar je hebt de andere kant opgekeken".

Eén van onze doelstellingen is:

Ons Team