Boeken voor hulpverleners

Klik op de foto aan de rechterzijde van de beschrijving om de webwinkel te openen in een popup venster.

Beschrijving Foto met Link

Achter mijn voordeur

Auteur: Truusje van Zanten - Paperback: € 19,95 - Uitgeverij: Terebint; 2015

Truusje van Zanten vertelt hoe zij viel voor de verkeerde man en hoe zij en haar kinderen slachtoffer werden van huiselijk geweld. In haar eigen woorden schreef Truusje haar aangrijpend, waargebeurd verhaal, vol met hartverscheurende tegenslagen, vrolijk makende meevallers, onbegrijpelijke acties van tal van instanties, rechtszaken, advocaten, deurwaarders... En boven dat alles hangt de voortdurende dreiging van haar ex. Gaat Truusje het redden en tegen welke prijs? Zullen haar kinderen hun trauma's overwinnen?
Achter mijn voordeur is een belangrijk boek. Truusje van Zanten schreef het voor alle slachtoffers van huiselijk geweld en voor iedereen die er privé of professioneel mee in aanraking komt. Een deel van de opbrengst van het boek zal worden gedoneerd aan het Fonds Slachtofferhulp.

Achter mijn voordeur
Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling

Als er 'niets aan de hand' is

Auteurs: Andrew Turnell, Susie Essex - Paperback: € 39,90 - Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, 2013.

De schrijvers van Als er niets aan de hand is hebben ook in ons land veel succes met hun methode Veilig opgroeien (oorspronkelijke titel: Signs of Safety). In dit tweede boek laten zij zien dat er een weg is uit het ontkenningsdilemma.
Iedere hulpverlener in de jeugdzorg kent het probleem van ontkenning bij ernstige aanwijzingen voor kindermishandeling of seksueel misbruik in gezinnen. Ouders die, geconfronteerd met vermoedens van mishandeling, iedere verdenking van de hand wijzen. In de praktijk leidt dit vaak tot een vruchteloos meningsverschil tussen gezin en hulpverleners, gevolgd door uithuisplaatsing van het kind en uiteen vallen van het gezin. Een uit nood geboren situatie die geen van de betrokkenen eigenlijk wenst. Het is echter mogelijk gezinnen op een verantwoorde manier bij elkaar te houden of te herenigen. De discussie over wie precies wat gedaan heeft, maakt plaats voor de vraag: hoe kunnen we voortaan zorgen dat de kinderen in het gezin veilig zijn. De achterliggende gedachte de aandacht vooral op de toekomst richten lijkt simpel, maar betekent in de praktijk hard werken, zo stellen de auteurs. Ze illustreren dit aan de hand van vele uit het leven gegrepen voorbeelden en geven, stap-voor-stap, een concrete leidraad hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Zo laten zij overtuigend zien dat de Signs of Safety-benadering rond ontkenningszaken ook een dankbare ervaring is. Gezinnen en hun netwerk gaan aan de slag met een eigen, op maat gemaakt veiligheidsplan, haast altijd met succes.
Dit boek is bedoeld voor hulpverleners van Jeugdzorg en de Kinderbescherming en kwam tot stand op initiatief van TNO Kwaliteit van leven en met een bijdrage van Stichting Kinderpostzegels Nederland.


Als er 'niets aan de hand' is

Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke handicap

Auteurs: E. Bosch, E. Suykerbuyk - Paperback: € 15,00 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands) - Uitgeverij Boom, 2005.

Naar schatting 60 procent van alle mensen met een verstandelijke beperking is seksueel misbruikt. Erik Bosch (orthopedagoog) en Ellen Suykerbuyk (seksuologe) schreven een boek voor de begeleiders van deze getraumatiseerde mensen. Als begeleiders op professionele wijze ondersteuning bieden, dan kunnen seksueel misbruikten met een verstandelijke beperking langzaam in de richting gaan van herstel van het gewone leven. In het boek krijgt u antwoord op vragen, zoals: 'Wat houdt seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking in?', 'Waarom zijn juist deze mensen vaak het slachtoffer en hoe kun je deze getraumatiseerde mensen begeleiden?' De auteurs bieden een signaleringsinstrument waarmee u signalen kunt opvangen die wijzen op seksueel misbruik. Ook leert u een begeleidingsmethodiek gebruiken die is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de misbruikte cliënt.

Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke handicap
An Evidence Base for Confident Practice

Child Abuse

Auteurs: Brian Corby, David Shemmings, David Wilkins - Paperback: € 34,95 - Uitgeverij Open University Press, 2012.

Dit Engelstalige boek bundelt recente wetenschappelijke informatie in de beschrijving en behandeling van kindermishandeling, zowel uit Europese als Amerikaanse hoek. Het boek behandelt de ontwikkeling van verschillende tendenzen in het denken over kindermishandeling en biedt informatie over recente onderzoeken.
Child Abuse' is

De stem van het kind

Verhalen van kinderen van wie de ouder misbruikt is. | Auteur: Hanny Lynch - Paperback: € 18,50 - Uitgeverij: Elikser B.V; 2015

Toen Hanny Lynch ontdekte, dat zij ongewone patronen vertoonde in haar gedrag, die te maken hebben met het trauma van haar misbruikverleden, besloot zij kinderen van misbruikte ouders te interviewen, om te kijken welk effect het - soms lang onuitgesproken - trauma had op hun leven.
Het boek bevat de verhalen van negentien personen, waaronder broers en zussen en een moeder en een zoon. Daarnaast schrijft een drietal professionals over dit thema. Pep Degens, Marijke Naezer en Nelleke Nicolai vertellen achtereenvolgens over hechting en loyaliteit, de impact van seksuele kindermishandeling op ouderschap en het al of niet verwerkt hebben van traumatische jeugdervaringen. Dit boek laat zien hoe deze kinderen, te vergelijken met tweede generatie kampslachtoffers uit de oorlog, soms erg beschadigd zijn geraakt en zelf geworsteld hebben om te kunnen overleven. Sommigen van hen zijn zelf seksueel misbruikt, zoals patronen zich vaak herhalen. Anderen zijn er zonder al te veel kleerscheuren doorheen gerold. Maar in alle opgetekende verhalen staat te lezen dat het kind, soms onbewust, is belast door het verleden van zijn/haar ouder. De schrijfster hoopt dat deze verhalen andere ‘kinderen’, ouders, opvoeders en hulpverleners kunnen helpen om nog meer inzicht te krijgen in de complexe situaties van opvoeden en opgevoed worden na seksueel misbruik.
De stem van het kind

De tijger ontwaakt

Auteur: Peter A. Levine - Paperback: € 19,95 - Uitgever Altamira 2008.

Door schokkende gebeurtenissen kunnen mensen een trauma oplopen en onder meer last krijgen van slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid en woedeuitbarstingen. De natuur heeft het anders geregeld: prooidieren zijn in staat om snel na een levensbedreigende situatie weer normaal te functioneren. Volgens Peter Levine, expert op het gebied van traumaverwerking, geldt dit ook voor mensen in een traumatische situatie. Maar in tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen. Zo ontwikkelt zich het PostTraumatische Stress-Syndroom (PTSS). Somatic Experiencing gaat ervan uit dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier kunnen worden bestreden: door iemand de oorzaak van zijn trauma opnieuw te laten beleven (‘de tijger ontwaakt’) en daarbij het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten. Peter Levine heeft een achtergrond in biofysica, stressbehandeling en psychologie; zo werkte hij onder andere als stress-consulent in het Spaceshuttleproject van de NASA. Hij is expert op het gebied van traumabehandeling en was de grondlegger van Somatic Experiencing.
De tijger ontwaakt

Een zoektocht naar het ware zelf

Auteur: Jean Jenson - € 46,95 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands) - Uitgeverij Atlas Contact, 2004.

Een zoektocht naar het ware zelf biedt een methode die de volwassene helpt het verdriet om de verliezen van de jeugd te verwerken zonder zichzelf in de chaos van gevoelens kwijt te raken. Met behulp van Jensons oefeningen kan de volwassene leren te werken aan de gevoelens die te herleiden zijn tot de jeugd en leren onder onderscheid te maken tussen de twee niveaus: dat van het bewustzijn van het kind en dat van de realiteit van de volwassene. Aldus wordt een zelf op gang gebrachte, gestructureerde regressie naar het verleden mogelijk gemaakt, die in dienst staat van een proces volwassenwording. 'In heldere, eenvoudige taal en met een overvloed aan voorbeelden biedt Jenson haar lezers de gelegenheid hun eigen weg naar hun eigen waarheid te vinden en tegelijkertijd open te blijven staan voor nieuwe dingen die op hun pad komen en die van nut kunnen zijn. Dat is een groot goed.'
Een zoektocht naar het ware zelf
Huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen

Families onder druk

Auteur: Ibrahim Yerden - Tijdelijk niet leverbaar - Uitgeverij Van Gennep BV; 2008.

Over huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse families wordt van alles beweerd, maar is eigenlijk niet veel bekend. Wat speelt zich af achter de voordeur van Turkse en Marokkaanse Nederlanders? In Families onder druk vertellen ze het zelf. In dit onderzoek van antropoloog Ibrahim Yerden naar huiselijk geweld onder Turken en Marokkanen in Nederland, komen zowel plegers als slachtoffers uitgebreid aan het woord over het geweld binnen hun gezin. Alle vormen van huiselijk geweld komen aan de orde – lichamelijk, psychisch en seksueel geweld; tussen partners, van ouders jegens kinderen, van de kinderen jegens de ouders, en tussen broers en zussen onderling. Yerden kwam tot boeiende, soms verrassende conclusies. Zo speelt de islam geen rol bij het huiselijk geweld, de druk van migratie daarentegen wel; zijn ook mannen slachtoffer van (psychisch) geweld; werkt het inschakelen van de politie vaak averechts. Op de achtergrond speelt steeds de vraag in hoeverre overheid en professionele instellingen mogen en kunnen ingrijpen in het leven van Marokkaanse en Turkse gezinnen. Wie bepaalt hoe mannen en vrouwen, ouders en kinderen met elkaar moeten of mogen omgaan? Of, zoals één mannelijke respondent het formuleerde: ‘Wat doet de overheid in mijn bed?’ De vele directe citaten van de betrokkenen maken Families onder druk tot een toegankelijke, maar ook schokkende leeservaring, die een uniek inzicht biedt in de mechanismen, achtergronden en mogelijke oplossingen van huiselijk geweld binnen deze gemeenschappen.


Families onder druk

Getekend: Kindermishandeling

Auteur: Peter Adriaenssens - Paperback: Tijdelijk niet leverbaar - Uitgeverij Terra - Lannoo; 2009.

Kindermishandeling laat een handtekening na. Kinderen zijn erdoor getekend in hun ontwikkeling. Maar anderzijds kan die handtekening ook net een teken zijn. Diagnostische signalen kan je herkennen als een handtekening van kindermishandeling. Zo'n teken is dan meestal de start van een waakzame observatie. Bij vijfentachtig procent van de slachtoffers kan zo de diagnose opgebouwd worden. Getekend: Kindermishandeling behandelt de diverse vormen van kindermishandeling: de lichamelijke, emotionele en seksuele exponenten, en dit met hun incidentie, achtergronden en signalen. De link tussen hersenen en trauma wordt duidelijk besproken. En de impact van kindermishandeling op de ontwikkeling van het kind komt uitgebreid aan bod. Ook de daders worden onder de loep genomen. Er worden aanwijzingen gegeven hoe je hun gedrag kan herkennen. Er wordt duidelijk gemaakt wat je moet weten om te begrijpen in welke richting de aanpak zal moeten gaan. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor minderjarige plegers. Ten slotte leer je in een stappenplan hoe je van signaal tot diagnose kan komen en welke bescherming bij iedere vorm van kindermishandeling hoort. Dat wordt onderbouwd door een weergave van het meest actuele basisprotocol voor traumabegeleiding. De strategische ontwikkeling daarvan wordt verder concreet gemaakt voor verschillende doelgroepen. Je vindt een stappenplan voor de school, voor de instelling voor jongeren en voor een medische omgeving. Getekend: Kindermishandeling geeft een actuele stand van zaken van kennis én is zeer praktijkgericht. Een heldere handleiding, in klare taal, voor studenten, artsen, hulpverleners, leerkrachten en ouders.


Getekend: Kindermishandeling

Helen van seksueel misbruik

Het trauma voorbij! - Auteur: Ivonne Meeuwsen - € 25,50 inclusief € 5,00 verzendkosten (België € 10,00).

‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij’ is een onmisbaar basisboek over seksueel misbruik en vooral ook: hoe je daarvan kunt helen. Diverse thema’s zoals inpalmen, vergeving, eenzaamheid, grenzen, therapie en meer worden toegelicht.

‘In heldere taal vertelt Ivonne over de ervaring en betekenis van seksueel misbruik, op de korte én lange termijn. Voor de slachtoffers, de hulpverlening en de sociale omgeving geeft zij woorden aan het onzegbare.’ (Vincent Felitti in zijn voorwoord in de Engelstalige versie)
Helen van seksueel misbruik
Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen

Helpende handen

Auteurs: Greet Geenen Jozef Corveleyn - Paperback: € 29,99 - Uitgeverij Lannoo Campus; 2010.

Basiswerk voor ieder die werkt met jonge kinderen en hun ouders Alle ouders dromen van een goede band met hun kind, elk kind heeft het vermogen zich aan de ouder te hechten. Toch is een hechte band tussen ouder en kind niet vanzelfsprekend. Door stresserende levensomstandigheden zoals armoede of vroege moeilijke gehechtheidservaringen van de ouder vinden ouder en kind elkaar soms niet. Dit maakt een kind kwetsbaar, want veilige gehechtheid biedt een kind meer kans op een gezonde ontwikkeling. Helpende handen verduidelijkt concepten van de gehechtheidstheorie aan de hand van voorbeelden van ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het beschrijft hoe kinderen en ouders op een veilig of onveilig spoor terechtkomen en wat hulpverleners kunnen doen om veilige gehechtheid tussen ouder en kind te bevorderen. Essentieel is een relationele aanpak met oog voor kind én ouder. Daarnaast staan in het boek aanbevelingen voor beleid en organisaties. Zo biedt het handvatten om de preventie en hulpverlening aan kwetsbare ouders en kinderen te ondersteunen. Helpende handen groeide in dialoog met mensen in armoede, hulpverleners, beleidsverantwoordelijken en academici. Het is een inspiratiebron voor professionelen en vrijwilligers die met jonge kinderen en hun ouders werken, voor leidinggevenden van welzijnsorganisaties, gezondheidsinstanties en scholen, voor beleidsmakers, docenten en studenten.

Helpende handen

Het onverwoestbare kind

Auteur: Lillian B. Rubin - Paperback: € 20,99 - uitgeverij Ambo|Anthos, 2016.

Hoe komt het dat sommige mensen het meest wrede, pijnlijke verleden te boven weten te komen, terwijl het bij anderen hun hele leven beheerst? In Het onverwoestbare kind geeft Lillian B. Rubin antwoord op deze indringende vraag aan de hand van de levensverhalen van volwassenen - waaronder dat van haarzelf- die als kind gebukt gingen onder ernstige vormen van fysiek en geestelijk geweld in hun gezin en sociale omgeving, maar desondanks de weg wisten te vinden naar een bevredigend leven.

Lillian B. Rubin ontwikkelde een theorie die ons inzicht in de ontwikkeling van de mens verruimt en verrijkt, en die hoop en kracht geeft aan degenen die worstelen om boven te blijven.Lillian B. Rubin is sociologe en schrijfster. Van haar verscheen onder andere Intieme vreemden, Pijn en moeite en Verweven Levens.

Het onverwoestbare kind
Werkboek en therapeutenhandleiding voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt

Horizon 4A

Auteurs: M.M. Visser I. Leeuwenburgh, F. Lamers-Winkelman - Paperback: € 17,90 - Uitgeverij SWP; 2006.

De Horizon reeks bevat handleidingen en werkboeken die zijn geschreven voor groepsbehandeling van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt, maar zijn ook goed bruikbaar voor individuele therapie.
De therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde groepstherapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. Per sessie wordt stap voor stap beschreven hoe thema's, zoals schuld, boosheid, veiligheid, nachtmerries en zorgen, kunnen worden behandeld. Voor de uitwerking van ieder thema worden verschillende mogelijkheden, zoals praten, tekenen, toneelspelen, bewegen, uitvoerig beschreven. In het losbladige werkboek voor de kinderen kan het kind lezen, schrijven en tekenen over de thema?s die aan de orde zijn gekomen. Ook de therapeutenhandleiding voor de begeleiding van ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt, geeft een stap-voor-stap overzicht van de opzet en uitvoering van een groepsbegeleiding van de niet-gewelddadige ouders. Het losbladige werkboek voor de ouders geeft hen informatie over allerlei aspecten van ruzie en geweld in het gezin, over hoe te reageren als het kind thuis komt van therapie, over klachten na geweld, over de veiligheid van hun kind, over de interactie met hun kind en vele andere zaken.

Horizon 4A

Hulpverlening na seksueel misbruik

Auteur: Ivonne Meeuwsen - € 18,70 inclusief € 5,00 verzendkosten (België € 10,00)

‘Hulpverlening na seksueel misbruik. Wegwijzer in Traumaland’ vertelt de verhalen van mensen die met behulp van verschillende therapie-vormen geheeld zijn. Het belicht de therapie, de therapeut én de klant en voegt daar steeds een themabespreking aan toe, waarin Ivonne de vinger legt op de specifieke kenmerken van seksueel misbruik die in die casus naar voren komen. Een helder en verhelderend boek over de rol van de hulpverlening na seksueel misbruik.
Hulpverlening na seksueel misbruik

In vertrouwen genomen

Auteurs: Carla Ivens, Peter Adriaenssens, Liesbet Smeyers, Bart Vanbeckevoort
Paperback € 15,00 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands) - Uitgeverij Lannoo, 2000.

Over kindermishandeling worden vele stellingen verkondigd. Sommige zijn juist, andere niet. Het gevaar van zulke verwarrende boodschappen is dat mensen die met kinderen in contact komen niet durven te vertrouwen op hun gevoel. Men moet geen deskundige zijn om signalen van kindermishandeling te zien. Het is trouwens een burgerlijke plicht om kinderen die zoiets meemaken, een hand toe te steken. Voor de ouder, vriend, leerkracht, arts, hulpverlener, student die hier werk van wil maken wil dit boek alvast duidelijkheid bijdragen. De jarenlange ervaring van het Vertrouwenartscentrum van de Universitaire Ziekenhuizen KU-Leuven wordt in dit boek samengebracht met steeds weer de vraag voor ogen 'Hoe kijk je ernaar en wat kun je doen ?' De theoretische invalshoek geeft een korte stand van zaken weer, terwijl het accent ligt op de praktijkverhalen. Ieder hoofdstuk sluit af met een stappenplan dat voor de verschillende vormen van kindermishandeling schetst hoe je verder kan, vertrekkend van een vermoeden, van een signaal of van een verhaal van een kind.


In vertrouwen genomen
Over de kwetsbaarheid van familierelaties

Intieme oorlog

Auteurs: Justine Van Lawick, Martine Groen - Paperback: € 22,00 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands)
Uitgeverij Van Gennep BV; 2007.

Het gezin, het samenlevingsverband waarin kinderen opgroeien, zou toch vooral een veilige plaats moeten zijn. Het verhaal van het meisje van Nuld maakt duidelijk dat dat vaak niet zo is. Juist in gezins-verband maken mensen de grootste kans mishandeld te worden. In Intieme oorlog gaan Martine Groen en Justine van Lawick na op welke wijze geweld in een gezinssituatie kan ontstaan. Hoe kan een echtpaar terechtkomen in een spiraal van geweld waaruit het niet meer kan ontsnappen? Met welke gevolgen krijgen kinderen te maken die getuige zijn van geweld tussen hun ouders? Hoe moet je omgaan met jongeren die hun ouders bedreigen? Martine Groen en Justine van Lawick geven aanwijzingen hoe geweldsproblemen opgelost kunnen worden. Jan Baars schreef een hoofdstuk over daderbehandeling. Martine Groen (1949) en Justine van Lawick (1950) zijn psychotherapeuten. De tweede druk van Intieme oorlog werd geheel herzien en aangevuld met ervaringen die zij sinds de eerste druk van 1998 hebben opgedaan. Dit is derde druk. De pers schreef over Intieme oorlog: 'vrij van vakjargon geschreven, zeer toegankelijk' MGV 'Lezen dit boek!' SYSTEEMTHERAPIE
Intieme oorlog
Gemengde leefgroepen, ja of nee?

Jeugdzorg en seksueel misbruik

Auteur: Ivonne Meeuwsen - €10,30 + plus € 4,00 verzendkosten (€ 6,00 voor België)

‘Jeugdzorg en seksueel misbruik. Gemengde leefgroepen ja of nee?’ is een must voor elke hulpverlener in de jeugdzorg. Het boek licht de gedragskenmerken van seksueel misbruikte kinderen toe en plaatst deze in de context van de leefgroep. Door het gedrag van deze kinderen te zien in relatie tot het seksueel misbruik dat zij hebben meegemaakt, ontstaat een meer realistische kijk op bijvoorbeeld acting-out gedrag in de groepen.
Jeugdzorg en seksueel misbruik
Een integrale kijk op geweld in gezinnen

Kans op slagen

Auteurs: Kris de Groof, Tina de Gendt - Paperback: €22,00 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands)
Uitgeverij Terra - Lannoo, 2007.

Spreken na slaan is moeilijk. Wat zeg je als slachtoffer, als pleger, als hulpverlener? Zelfs voor mensen die jarenlang ervaring hebben, blijft omgaan met geweld binnen gezinnen vaak een zoektocht. Naar woorden. Naar signalen. Naar oorzaken. Vanuit hun praktijkervaring geven de auteurs van dit boek inzicht en houvast aan iedereen die met familiaal geweld geconfronteerd wordt: niet alleen plegers en slachtoff ers, maar ook omstanders en hulpverleners, leraars, politiemensen, enzovoort. De verschillende verschijningsvormen van familiaal geweld worden elk afzonderlijk uitgespit, terwijl ook de gelijklopende dynamieken niet over het hoofd worden gezien en de integrale visie nooit verloren gaat. Dat men door vroege signalen op te pikken, erover te durven praten met huisartsen, leerkrachten of opvoeders, als buitenstaander of vertrouwenspersoon wel degelijk het verschil kan maken, wordt hier meer dan eens aangetoond. Daarnaast biedt dit boek ook concrete handgrepen voor hulpverleners. Kans op slagen is uniek in het Nederlandse taalgebied omdat het aandacht heeft voor de dynamiek die er tussen de verschillende geweldvormen in het gezin aanwezig is en dit voor alle gezinsleden. De herkenbare verhalen van slachtoff ers en daders, gecombineerd met concrete adviezen maken van dit boek een bruikbaar instrument om eff ectief te reageren op geweldsituaties. Om woorden te zoeken en te vinden, zelfs na slagen.


Kans op slagen

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis

Auteur: Onbekend - Paperback: € 14,85 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands) - Uitgeverij Lannoo, 2003.

Praktische gids na een misdrijf of een plots overlijden. Een beschrijving van het geheel eigen verwerkingsproces van kinderen.
Een must voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren en hen vroeg of laat moet opvangen na een schokkende gebeurtenis.

Met een voorwoord van minister Mieke Vogels. Uitermate geschikt voor leerkrachten, familieleden, hulpverleners, mensen van interventieteams en politie.
Vol praktische tips over hoe je omgaat met crisis bij kinderen en jongeren.
Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis
Signaleren en handelen

Kindermishandeling

Auteur: Adrie Wolzak - Paperback: € 19,75 - Uitgeverij SWP; 2012.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en ­professionals die in hun werk met ouders en/of kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Onderzoek wijst uit dat hulp-, zorgverleners en leraren die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben. Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Het boek Kindermishandeling; signaleren en handelen biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden, al jaren houvast. Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode. Daarnaast treft u een beschrijving aan van de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling. Ook de signalen van kindermishandeling komen uitgebreid aan de orde. Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren.

Kindermishandeling
Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie

Kindermishandeling inzichtelijk

Auteur: Paul Pollmann - Paperback: € 51,50 - Uitgeverij Van Gorcum BV; 2010.

Kindermishandeling — in feite een symptoom van ernstige gezinspathologie — is een even afschrikwekkend als fascinerend fenomeen. Waar het afschrikwekkende in zit, mag duidelijk zijn. De fascinatie zit in de vraag: hoe komen ouders ertoe hun eigen kind fysiek en/of mentaal zo te behandelen dat het hiervan tijdelijke maar niet zelden ook blijvende schade ondervindt.
'Kindermishandeling inzichtelijk' beschrijft aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op kindermishandeling als de ontwikkeling van een methode voor vroegsignalering, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Het sleutelbegrip daarbij is ‘inzichtelijkheid’. Geen theoretische verhandelingen dus, maar uitgewerkte praktijkervaringen aan de hand waarvan de lezer inzicht krijgt, gaat begrijpen en — zo mogelijk nog belangrijker — herkennen; de aansluiting met het wetenschappelijk onderzoek is daarbij nooit ver weg.
De uitgave reikt de lezer een manier van denken, spreken en handelen aan die een belangrijke rol kan vervullen bij het bereiken van de zo noodzakelijke ‘eenheid in de keten’ van Jeugdhulpverlening en Jeugd-bescherming, van vroedvrouw, onderwijs, consultatiebureau tot ziekenhuis, kinderrechter en gezinsvoogd. Alle schrijnende gevallen die de pers halen en/ of vermeld staan in Inspectierapporten tonen juist het gemis daaraan. Géén eenheid dus door méér protocollen, convenanten en bureaucratie, maar door het creëren van een eensgezinde en eenduidige benadering van het fenomeen kindermishandeling. Paul Pollmann heeft een eigen adviesbureau: www.K4Kindermishandeling.nl


Kindermishandeling inzichtelijk

Kleine martelaars

Auteur: C. Steverlynck - Paperback: € 15,35 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands)
Wpg Uitgevers Belgie NV; 1997.

Een historisch document over kindermisbruik, kindermishandeling en kinderprostitutie in belgië, van 1850 tot heden.
Kleine martelaars
Handboek contextuele therapie

Leren over leven in loyaliteit

Auteur: Leen Hermkens - Paperback: € 35,55 - Uitgeverij Acco; 2011.

Na een periode van individuele bevrijding van rigide maatschappelijke en religieuze normen, gaan mensen weer op zoek naar verbondenheid en gemeenschap. Het contextuele gedachtegoed helpt deze verbondenheid te definiëren en roept ook onmiddellijke herkenning op, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. Contextueel werken in de hulpverlening is een integratief model, waarbij de relationele ethiek en loyaliteit worden aangewend als motiverende krachten bij deze dynamische verbondenheid, maar waarbij de openheid voor andere modellen en dimensies noodzakelijk blijft. Om cliënten te kunnen helpen bij hun individuatie in verbondenheid, is een langdurige training noodzakelijk: de hulpverlener moet immers een evenwicht kunnen vinden tussen verbinden en scheiden, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en op hun grenzen, hun belangen en die van de andere. In dit boek wordt vooreerst het begrippenkader van de contextuele theorie (zoals uiteengezet door psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy) verduidelijkt en uitgediept. In een tweede deel worden de consequenties voor de therapeutische praktijk van het contextueel werken uiteengezet in functie van meer algemene aspecten van het hulpverleningsproces: parentificatie, omgaan met emoties, werken met partners, betekenis van broers en zussen. In het derde deel ten slotte worden meer specifieke problematieken uitgewerkt: sociale angst en verlegenheid, seksueel misbruik, psychische stoornissen, migratie.


Leren over leven in loyaliteit
Aan het woord..

Mishandelde Kinderen

Auteur: Danielle Vogels - € 8,95 - Uitgeverij Quirijn, 2008.

Over mishandeling, misbruik en verwaarlozing van kinderen wordt veel geschreven en gesproken. Degenen om wie het gaat, komen echter zelden zelf aan het woord. In dit boek vertellen drie jongens en drie meisjes die verschillende vormen van kindermishandeling meemaakten hoe hun dagelijks leven hierdoor werd en wordt beïnvloed.
Elke schoolbegeleider en elke hulpverlener die mishandelde kinderen wil herkennen en begrijpen, kan van deze aangrijpende verhalen veel leren. Omdat het relaas van leeftijdgenoten ook jonge lezers kan boeien, is dit boek bovendien een middel om jongens of meisjes te bereiken die hulp nodig hebben. Aangevuld met nuttige tips voor lotgenoten en vrienden en vriendinnen die signalen opvangen.
Dit boek kwam tot stand in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en werd bekroond met de Nationale Kinderkroon Publieksprijs voor het meest bijzondere van de honderden projecten die de Stichting Kinderpostzegels Nederland in 2007 financierde. Ook de Stichting Voorkoming Kindermishandeling leverde een financiële bijdrage.Mishandelde Kinderen
Gestoord ouderschap-zieke kinderen

Munchausen by proxy

Auteur: R. Vecht - Paperback: Tijdelijk niet leverbaar - Uitgeverij Springer Media B.V.; 2000.

Het Munchausen by proxy-syndroom (MBPS) is het opzettelijk ziek maken van het kind door de primaire verzorger, meestal de moeder, om op die manier de aandacht van het ziekenhuis en de specialisten te trekken. Deze ouders kunnen hun kind niet zien als individu met eigen behoeften en gevoelens, maar gebruiken het om zelf aandacht van artsen te krijgen. Om dat te bereiken mishandelen of vergiftigen ze hun kind. Soms gaat dat zo ver dat het kind het met de dood moet bekopen.
Vooralsnog lijkt het om een zeldzame vorm van kindermishandeling te gaan, maar het vindt zo verborgen plaats dat het goed denkbaar is dat het frequenter voorkomt dan gedacht wordt. De bescherming van kinderen die hiervan het slachtoffer zijn is nog niet in alle gevallen voldoende. Dit boek geeft de huidige kennis weer op het terrein van het syndroom.

Roselien Vecht-van den Bergh (1946) is kinder- en jeugdpsychiater met belangstelling voor het raakvlak tussen soma en psyche. Zij is lange tijd werkzaam geweest in de consultatieve psychiatrie. Hier kwam zij in aanraking met kinderen met anorexia nervosa en conversiestoornissen, en met liet syndroom 'Munchausen by proxy'. Zij is een van de oprichters van de landelijke werkgroep Munchausen by proxy, waarin medici, gedragswetenschappers, juristen en politie participeren. Zij is werkzaam bij de jeugdriagg Noord Holland Zuid', vestiging Hoofddorp.


Munchausen by proxy

Niemandskinderen

Auteur: Carolien Roodvoets - Paperback: € 12,95 - Uitgeverij Aramith 2010.

In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking ervan. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven.
Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden dan de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zijzelf steun ontvangen; ze groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken.
Niemandskinderen is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich bracht, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben. Carolien Roodvoets is gezins- en relatietherapeute, seksuologe en individueel psychotherapeute. Ze heeft een praktijk in Deventer.
Niemandskinderen
Ontwikkelingen In Diagnostiek, Hulpverlening En Preventie Met Betrekking Tot Seksueel Misbruik Van Kinderen

Op Gebaande Paden?

Auteur: H. Baartman - Paperback: Tijdelijk niet leverbaar - Uitgeverij SWP; 1995.

Seksueel misbruik van kinderen is een terrein vol voetangels en klemmen, deels omdat de verkenning van dit terrein pas recentelijk begonnen is, deels vanwege de complexiteit die er inherent aan lijkt. Van gebaande paden is dus nog maar in beperkte mate sprake. Niettemin hebben zich zowel theoretische als praktische kennis in snel tempo ontwikkeld. In dit boek treft u een overzicht aan van deze ontwikkelingen. Het merendeel van de bijdragen stamt uit de praktijk van hulpverlening en interventie en is geschreven door mensen die veelal zelf hun paden moesten banen. Daarmee is deze uitgave een gids voor ieder die op dit terrein in de praktijk van diagnostiek, hulpverlening en preventie zijn weg moet vinden.
Op Gebaande Paden?
Over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie

Opvoeden kan zeer doen

Auteur: H. Baartman - Paperback: € 24,30 - Uitgeverij SWP; 2007.

Kindermishandeling is een van de meest complexe problemen waar hulpverleners mee van doen hebben. Dit geldt zowel voor het begrijpen van de oorzaken als voor het vormgeven aan hulp en preventie. In deze uitgave - waarin speciale aandacht wordt gegeven aan fysieke mishandeling en verwaarlozing door ouders - worden deze oorzaken ontrafeld. Leidraad daarbij is de interpretatie van kindermishandeling als de uiting van een botsing van belangen van ouders en kinderen. Op basis van deze interpretatie wordt een kritische analyse gegeven van de huidige hulpverleningspraktijk.
Voorkomen is evenwel beter dan genezen. Daarom wordt er ruimschoots aandacht geschonken aan primaire preventie. In dit verband worden de mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van kindermishandeling besproken. Het dilemma waar we voorstaan is afwachten of risicofactoren escaleren tot ernstige opvoedingsproblemen, dan wel vroegtijdig hulp bieden.
Het boek besluit met een pleidooi voor vroegtijdige en intensieve hulp aan jonge risicogezinnen. Een helder en onmisbaar boek voor gebruik in de praktijk en de opleiding.
Opvoeden kan zeer doen
Een preventieve aanpak

Risico op kindermishandeling ?

Auteurs: Hellinckx, W., Grietens, H., Geeraert, L., Moors, G., Van Assche, V, - Paperback: € 32,90 - Uitgeverij Acco C.V.; 2001.

Beschreven wordt een instrument voor het inschatten van risico's op kindermishandeling in de eerste levensjaren. Na een theoretische inleiding rond vroegtijdige opsporing van kindermishandeling worden de ontwikkeling, toepassing, resultaten en betrouwbaarheid van deze screeningsschaal besproken. Tevens wordt een diagnostische methodiek beschreven om verschillende risico's in kaart te brengen. Tenslotte geven de auteurs enkele aanknopingspunten om het hulpverleningsaanbod beter te kunnen afstemmen op actuele behoeften van ouders en kinderen.
Risico op kindermishandeling ?
Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie 3

Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen

Auteurs: Sofie Dieltjens, Patrick Meurs - Paperback: € 21,64 - Uitgeverij Garant; 2015.

Wat zoeken broers en zussen bij elkaar op het vlak van seksuele ontwikkeling en identiteitsvorming? Waarin verschilt die siblingseks van seksualiteit met kinderen van buiten het gezin? De auteurs beschrijven met welke seksuele vragen broers en zussen elkaar tegemoet kunnen treden en welke seksuele spelletjes en nieuwsgierigheden op jonge leeftijd voorkomen. Ze gaan ook in op de grens tussen deze ontwikkelingspsychologisch te situeren spelletjes en nieuwsgierigheid enerzijds en seksueel misbruik en siblingincest anderzijds. Misbruik en incest tussen kinderen en jongeren in 'horizontale relaties' binnen eenzelfde gezin komen duidelijk minder aan de oppervlakte dan misbruik en incest in 'verticale relaties' tussen ouders en kinderen. Incest in siblingrelaties wordt geringschat; toch zijn de gevolgen ervan niet minder dan na ouder-kindincest. Deze ervaringen hebben een verschillende invloed op het seksuele zelfbeeld van volwassen mannen en vrouwen. Bij broers en zussen in de therapiekamer blijkt er een positieve kracht uit te gaan van het betrekken van siblings bij de therapie. De auteurs beschrijven ook hoe pijnlijke herinneringen aan seksueel machtsmisbruik en grensoverschrijdingen tussen broers en zussen aan bod kunnen komen in therapie. Dit boek richt zich tot iedereen die meer over dit bijzondere thema wil weten: professionele hulpverleners, ouders en betrokkenen. Uit de inhoud: Strijd en kameraadschap in levensloopperspectief (Geboorte van broertje of zusje - Peuter- en kleuterleeftijd - Basisschoolleeftijd en adolescentie - Volwassen levensfase) - Kenmerken van broer-zusrelatie (Antagonistische aspecten - Kameraadschappelijke aspecten) - Verschillen in patronen in siblingrelaties (Temperament - Invloed van ouders - Geslacht - Leeftijdsverschil - Geboorterang - Andere belangrijke factoren) - Siblings binnen systeemtheoretisch denkkader (Systeemdenken - Broer-zusrelatie binnen systeemdenken) - Seksuele nieuwsgierigheid tussen broers en zussen (Siblingrelatie in psychoanalytisch perspectief - Oedipale frustratie - Invloed op latere partnerkeuze en -relatie) - Speelse seksualiteit tussen broer en zus (Onderzoek -Visies op seksuele nieuwsgierigheid tussen siblings - Exploreren van seksualiteit tussen siblings - Seksuele spelletjes - Langetermijngevolgen van seksuele ervaringen tussen siblings) - Siblings in psychotherapie - Siblingincest (Seksuele spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest: conceptuele vragen - Onderscheid tussen seksuele nieuwsgierigheid en incest - Seksueel misbruik en incest - Psychoanalytische visie op siblingincest - Prevalentie - Aanleiding tot incest - Kenmerken van gezin en zijn bewoners - Gevolgen van siblingincest voor het slachtoffer - Psychotherapie bij slachtoffers van siblingincest - Conclusie over siblingincest). Over de auteur(s): Patrick Meurs doceert aan het Departement Psychologie en aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KULeuven. Sofie Dieltjens volgde een opleiding tot maatschappelijk assistente en studeerde familiale en seksuologische wetenschappen en pedagogische wetenschappen aan de KULeuven.


Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen

Sensomotorische psychotherapie

Auteur: Pat Ogden - Paperback: € 65,00 - Uitgeverij Akasha 2015. Nog niet verschenen - Beschikbaar op 25-11-2016

Lichaamsintelligentie is veelal nog een onontgonnen terrein in de psychotherapie. Toch is het verhaal dat verteld wordt door de 'somatische getuigenis' - gebaren, lichaamshouding, manier van spreken, gezichtsuitdrukkingen, de blik in de ogen en de bewegingen van het lijf - misschien wel belangrijker dan het verhaal in woorden. De taal van het lichaam onthult de erfenis van trauma en van vroegkinderlijke of vergeten dynamieken met hechtingspersonen. Door het lichaam een duidelijke plaats te geven in de therapeutische benadering, krijgt de cliënt een belangrijk middel aangereikt om tot zelfkennis en verandering te komen. Dit boek - geschreven voor therapeuten en cliënten om gezamenlijk te bestuderen - biedt een praktische handleiding tot de taal van het lichaam. Het begint met een uitleg aan therapeuten en cliënten over hoe zij dit boek het best kunnen gebruiken, gevolgd door een toelichting op de rol van de hersenen en het gebruik van mindfulness. Daarna gaat dit boek verder in drie delen die gebaseerd zijn op een gefaseerde therapiebenadering. Eerst wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van persoonlijke - met name somatische - hulpmiddelen; vervolgens wordt besproken wat de systematische opbouw is bij een somatische benadering van het geheugen, en ten slotte wordt de invloed van gehechtheid op het procedureel leren, de emotionele vooringenomenheid en de cognitieve distorsies behandeld. De hoofdstukken beginnen met een inleiding voor de therapeut over het toepassen van de stof in de klinische praktijk. Daarnaast bevat elk hoofdstuk werkbladen voor cliënten om hen te helpen om zich het materiaal op een persoonlijk niveau eigen te maken.

Sensomotorische psychotherapie
Diagnostiek en behandeling

Trauma

Auteurs: P. G. H. Aarts, W. D. Visser - Paperback: € 76,90 - Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum; 2007.

De klinische focus richt zich op mensen met traumatische ervaringen die klachten en problemen ondervinden bij de verwerking. Denk hierbij aan oorlogsgetroffenen - zoals veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen, vluchtelingen en asielzoekers - en mensen die binnen het gezin langdurig mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zijn. In de vakliteratuur spreekt men dan van 'type II-trauma's': langdurige stressvolle situaties en opeenvolgende traumatische gebeurtenissen.
De eerste druk van dit boek bestond uit een theoretisch deel en een deel dat op de behandelpraktijk gericht was. In deze geheel herziene, tweede druk is ervoor gekozen theorie én behandeling in de hoofdstukken te integreren. Verder zijn onderwerpen toegevoegd of uitgebreid die in de eerste druk onderbelicht waren gebleven, onder andere over het geheugen, de diagnostiek en groeps- en systeembehandelingen. Voor wie? Alhoewel het boek met name bedoeld is voor hulpverleners, is het zeker ook voor anderen toegankelijk en leesbaar. Over de auteurs: De auteurs zijn ervaren onderzoekers en therapeuten, van wie een groot aantal ook internationaal heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen in de psychotraumatologie.

Trauma

Trauma en herstel

Auteur: Judith Lewis Herman - Paperback: € 22,50 - Uitgever Wereldbibliotheek, 2015.

Trauma en herstel, in 1992 voor het eerst gepubliceerd, is nog altijd hét boek over traumatische gebeurtenissen en de slachtoffers daarvan. Judith Herman stelt in dit baanbrekende werk dat psychologische trauma's alleen begrepen kunnen worden in hun sociale context. Uitgaande van haar eigen onderzoek naar incest en de uitgebreide literatuur over oorlogsveteranen en slachtoffers van terreur, trekt ze verrassende parellellen tussen particulier geweld, zoals kindermishandeling, en politiek geweld, bijvoorbeeld oorlog. Trauma en herstel is een essentieel boek voor iedereen die wil begrijpen hoe trauma's genezen kunnen worden en hoe we helen. Voor deze uitgave heeft Judith Herman een uitgebreid nieuw nawoord geschreven, waarin ze laat zien wat er in haar vakgebied is veranderd en wat er niet is veranderd in de ruim twee decennia sinds de publicatie van haar boek. 'Dit onmisbare boek maakt duidelijk dat het herinneren en vertellen van de waarheid over verschrikkelijke gebeurtenissen voorwaarden zijn voor het herstel van de openbare orde en voor de genezing van individuele slachtoffers.' The New York Times.

Trauma en herstel

Traumasporen

Auteur: Bessel van der Kolk - Paperback: € 39,50 - Uitgeverij Mens! 2016.

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.
Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.
Traumasporen beschrijft op inspirerende wijze hoe een groep therapeuten en wetenschappers - samen met hun moedige patiënten - heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om 'te weten wat je weet en te voelen wat je voelt'. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

Traumasporen

Troost het kind in mij

Auteur: Demasure Karlijn - Hardcover: € 39,50 + € 1,99 servicekosten - Uitgeverij Altiora Averbode, 2008.

Dit boek gaat over incest en seksueel geweld. Het hart van het boek wordt gevormd door de verhalen van mensen die de moed hadden om ze te vertellen. Het zijn verhalen van pijn, woede en angst als ze de ervaring van het misbruik onder woorden proberen te brengen. Het zijn verhalen van dapperheid die vertellen hoe de lange weg van het herstel werd aangevat. Verhalen van wilskracht ook als die weg onverwacht bochtig en steil blijkt te zijn. Het worden getuigenissen van hoop als eindelijk de einder in zicht komt; het landschap rustig en breed wordt. En er wordt gedanst van vreugde eenmaal de bestemming bereikt. Er wordt in dit boek geweend, geschreeuwd, gelachen en gezongen maar nooit alleen. Altijd samen. Dit boek richt zich tot mensen die met jongeren bezig zijn: leerkrachten, docenten, begeleiders van studenten, leidsters en leiders in jeugdbewegingen en allen die verantwoordelijkheid dragen voor jongeren. Vanzelfsprekend kunnen ook slachtoffers en hun onmiddellijke omgeving heel wat opsteken bij de lectuur van dit boek.

Troost het kind in mij

Veilig opgroeien

Auteurs: Andrew Turnell, Steve Edwards - Paperback: € 38,90 - Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum; 2014.

In Veilig opgroeien (oorspronkelijke titel Signs of Safety), wordt een nieuwe benadering in de bescherming van kinderen gepresenteerd. Hulpverleners in de jeugdzorg en kinderbescherming kunnen hiermee potentieel risicovolle situaties beoordelen en vinden hierin praktische hands-on strategieën voor het opbouwen van een samenwerkingrelatie met de ouders. Uit de praktijk blijkt dat dit op de lange termijn kindermishandeling en uit huis plaatsing kan voorkomen.Er zijn weinig beroepsgroepen waarbij emotie zo'n grote rol speelt als bij hulpverleners in de jeugdzorg en de kinderbescherming. Logisch; het gaat immers om kwetsbare kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling, of erger. Daarom heeft ook iedereen een oordeel over het werk van deze hulpverleners. Zij liggen vaak onder vuur: omdat ze wél ingrijpen of omdat ze níet ingrijpen. Het gevolg is dat hulpverleners steeds vaker risicomijdend gedrag vertonen - het beruchte Savanna-effect - dat tot meer uithuisplaatsingen van kinderen leidt.De auteurs van Veilig opgroeien bieden een beter alternatief. Zij hebben in de praktijk vastgesteld dat samenwerking met het gezin de beste resultaten oplevert. In negen hoofdstukken worden zowel het theoretische kader als de praktijkelementen van Signs of Safety uitgebreid behandeld. Dit praktijkboek laat zien hoe je deze benadering steeds kunt toepassen: van intake via onderzoek en beoordeling tot afsluiting van het dossier.
Veilig opgroeien
Therapie Voor Plegers Van Zedenfeiten

Zeg het aan (n)iemand

Auteurs: Geertje Walravens, Kris Vanhoeck, Flip van Canegem - Paperback: € 19,00 + € 1,99 servicekosten (Alleen tweedehands) - Uitgeverij Acco; 2006.

Therapie voor plegers van zedenfeiten
Seksueel misbruik is een actueel en zwaar beladen thema. Diverse media belichten de problematiek vaak op een simplistische, sensationele manier. Plegers van zedenfeiten worden in de meeste gevallen verplicht om 'dadertherapie' te volgen. Weinigen weten wat deze 'dadertherapie' nu precies inhoudt.
Dit boek tracht een duidelijk antwoord te geven op veel gestelde vragen: hoe komt het dat mensen misbruik plegen, is pedofilie aangeboren, leidt pornogebruik naar seksueel misbruik...? Er wordt ook beschreven hoe zo een therapie in de praktijk verloopt en welke visie er achter schuilgaat.
Tot slot laten de auteurs een aantal daders zelf aan het woord. Ze vertellen hun verhaal in hun eigen woorden en werden hierbij geholpen door Kristien Hemmerechts.
'Zeg het aan (n)iemand' is bestemd voor mensen die, om welke reden ook, geïnteresseerd zijn in deze complexe problematiek. De auteurs hebben getracht om 'therapeutentaal' achterwege te laten maar toch op een wetenschappelijk onderbouwde manier het thema te benaderen.

Zeg het aan (n)iemand
Zorgwekkende Opvoedingssituaties Met Ouders Bespreken In De Jgz

Zorgen Delen

Auteurs: Jolanda Keesom, Klaas Kooijman - Paperback: € 11,50 - Uitgeverij SWP; 2006.

Artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg spelen een bijzondere rol in het leven van ouders en kinderen. Omdat zij kinderen vaak al vanaf geboorte zien, kunnen zij problemen in de ontwikkeling signaleren en hun zorgen daarover met ouders delen en hen voorlichting, advies en ondersteuning geven.
Uit diverse recente studies blijkt echter dat het delen van zorgen voor artsen en verpleegkundigen vaak niet gemakkelijk is, zeker bij het ter sprake brengen van ernstige opvoedingsproblemen of vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. Deze publicatie wil een handreiking bieden aan werkers in de jeugdgezondheidszorg voor het voeren van deze gesprekken met ouders.
Welke aanknopingspunten zijn er voor dergelijke gesprekken, bijvoorbeeld op het consultatiebureau? Welke voorbereidingen zijn wenselijk? Waar moet op gelet worden bij de uitvoering? En welke organisatorische maatregelen kunnen werkers steunen bij deze taak?

Deze publicatie is in eerste instantie bestemd voor artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, met een nadruk op de zorg voor kinderen tot 4 jaar. Veel van het beschrevene zal echter ook herkenbaar en bruikbaar zijn voor anderen die werken met jonge kinderen en hun ouders.


Zorgen Delen