Hulp Instanties

Klik op de naam of het logo aan de rechterzijde van de beschrijving om de website te openen in een popup venster.

Beschrijving Logo of Naam-Link

Onderzoek Seksueel misbruik van minderjarigen in de RK Kerk.

Commissie Deetman
De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Dit onderzoek komt voort uit het vooronderzoek dat het laatste jaar gehouden is. Het onderzoek richt zich op kennisverwerving over zowel actueel geweld als geweld vanaf 1945. Daarnaast ziet de commissie als belangrijke opbrengst van het vervolgonderzoek dat maatschappelijke erkenning wordt geboden voor wat slachtoffers is overkomen. Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht, leidt het onderzoek. Hij zal worden bijgestaan door een multidisciplinaire commissie van wetenschappers. Commissie De Winter
Met ingang van 1 oktober 2012 is het meldpunt van de commissie-Samson gesloten. U kunt nu contact opnemen met de Hulplijn Seksueel Misbruik. T: 0900-9999 001 (lokaal tarief), E: contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl Commissie Samson
De Kindertelefoon. Landelijk Bureau De Kindertelefoon is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. Verspreid over 18 locaties voeren vrijwilligers gesprekken met kinderen en jongeren. Alle Kindertelefoonlocaties zijn aangesloten bij het Landelijk Bureau Kindertelefoon, onderdeel van Jeugdzorg Nederland in Utrecht. Dit bureau zorgt voor het realiseren van alle landelijke publiciteit, projecten en beleidsvraagstukken van de Kindertelefoon. Ook worden daar de chat, het 0800 nummer en de website beheerd. De Kindertelefoon
Fier De opdracht van Fier is het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, behandeling en veilige opvang. Fier is gevestigd in Friesland maar is een landelijk erkende specialist. Je hoeft dus niet in Friesland te wonen om hulp te kunnen krijgen van Fier. Advies en Aanmeldingen Fier tel: 088 2080 000 (24 uur bereikbaar) Fier
Helen van Seksueel Misbruik - Het Trauma Voorbij
biedt vooral informatie en ondersteuning aan voor lotgenoten

Helen van Seksueel Misbruik
Hulpverlening na Seksueel Misbruik is een wegwijzersite.
Er staan ervaren hulpverleners op die mensen helpen helen van seksueel misbruik.
Hulpverlening na Seksueel Misbruik
Hulplijn Verbreek de stilte. Als slachtoffer of getuige van seksueel misbruik of van fysiek en psychisch geweld kun je met je verhaal en vragen terecht bij de Hulplijn. Samen kunnen we bespreken welke hulp het beste bij jouw situatie past. Je kunt eventueel ook anoniem bellen. Wij zijn bereikbaar via 0900-9999-001* (ma-vr 09.00 - 17.00) Je krijgt een medewerker aan de lijn, die je helpt om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij jou en jouw situatie past. Op basis daarvan zorgt de medewerker ervoor dat je bij de juiste instantie terecht komt. Is het je net overkomen en wil je aangifte doen? Neem dan contact op met de politie. Of in geval van seksueel misbruik bel zo snel mogelijk naar een Centrum Seksueel Geweld
* Voor dit informatienummer betaalt u de gebruikelijke belkosten.
Hulplijn Verbreek de stilte
JeBesteBest Praktijk van Lien Daams. Vanuit de ontmoeting en verbinding en met jouw behoefte om dingen te veranderen in je leven gaan we aan de slag. Ik help je stappen te zetten waardoor jij (en eventueel je gezin) het pad van overleven naar Leven, met de ervaringen van seksueel misbruik, in eigen tempo kan bewandelen. Mijn begeleiding is onder andere gebaseerd op de Tebéyo methodiek. Mijn steun is erop gericht dat een mens de regie over het eigen leven zo snel mogelijk weer ten volle terugpakt. Zodat het leven weer ten volle geleefd kan worden. In mijn praktijk en zo nodig op locatie ondersteun ik mensen na ervaringen van seksueel misbruik. In de afgelopen jaren heb ik in mijn eigen leven ervaren dat de regie (terug) pakken over het eigen unieke proces van overleven naar Leven mogelijk is. Vanuit die wetenschap met behulp van al jouw unieke kracht en hulpbronnen begeleid ik je zolang als nodig is. Meer over JeBesteBest en mij is te lezen op : www.liendaams.nl en www.jebestebest.nl JeBesteBest
Mind Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychosociale hulp. Korrelatie geeft individueel advies en hulp, aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar betrouwbare gespecialiseerde hulpverleners en websites. Mind Korrelatie
Stichting Kunst uit Geweld is opgericht in november 2011 en heeft als doel om verhalen van huiselijk en / of seksueel geweld onder de aandacht te brengen door middel van kunst. Mensen die sporen van geweld met zich meedragen en dat op een creatieve manier uiten, kunnen door samenwerking met onze stichting hun kunstuitingen naar buiten brengen. Dat kan door onze permanente tentoonstelling op onze website en dat kan ook door deel te nemen aan een van onze tentoonstellingen. We werken nauw samen met een kunstenaar, omdat het werk dat hij of zij tentoonstelt, sowieso een uiting is van kwetsbaarheid. Immers, iemand laat een stukje van zijn of haar binnenkant zien door middel van kunst? Tegelijkertijd toont het ook zoveel kracht. Je zal maar over de drempel komen van zwijgen en schaamte en durven communiceren van wat soms jarenlang verborgen bleef en waarover je niet kon praten? Hoe dapper ben je dan?! We hopen dat u dit ook zult ervaren als u de kunst gaat bekijken. Aan de ene kant onder de indruk van de ernst van de gevolgen van ellende en geweld, aan de andere kant de kracht om door te gaan en leven te (her)vinden. We hopen tenslotte, dat we een signaalfunctie kunnen vervullen als stichting en het gesprek opnieuw op gang kunnen brengen over de gevolgen van geweld. Immers, wij zijn van mening dat het een maatschappelijk probleem is, dat ook een maatschappelijke aanpak verdient. We moeten onze ogen en oren openhouden en er samen iets aan doen!

Zo kunt u op dit moment de tentoonstelling "Kracht uit Geweld" bezoeken in het gemeentehuis in Vriezenveen, Manitobaplein 1 in dezelfde plaats. De tentoonstelling is tijdens kantooruren, behalve op de vrijdagmiddag, te bezoeken, tot 6 januari 2016. Dan verhuist de tentoonstelling naar Het Punt (burg. Koetjestr. 2-4) in Vroomshoop, waar zij weer te bezichtigen is vanaf 11 januari tot 1 maart 2016. Aan deze tentoonstelling werken 8 krachtige vrouwen mee, en het werk is buitengewoon inspirerend en divers. U bent van harte welkom en in Vroomshoop is het werk ook 's avonds en in het weekend te bezichtigen.
Meer info: www.kunstuitgeweld.nl, voor vragen: esther@kunstuitgeweld.nl
Kunst uit Geweld
Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Voor en door mensen die zichzelf beschadigen. De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, het Kenniscentrum Zelfbeschadiging en het Behandelcentrum Zelfbeschadiging hebben een gezamenlijke visie. Samen zijn wij er voor mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs. Bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Wij zien zelfbeschadiging als een overlevingsstrategie. De focus ligt op de achterliggende problematiek, waarbij de zelfbeschadiging geaccepteerd wordt en bespreekbaar is. De persoon die zichzelf beschadigt is degene die het tempo bepaalt en de beslissing maakt om al dan niet te stoppen met de zelfbeschadiging. Wij werken voor een groot deel met ervaringsdeskundigen omdat ervaring soms meer tools geeft om anderen te bereiken en te steunen dan kennis alleen. De ervaringsdeskundigen zetten hun persoonlijke ervaring met zelfbeschadiging in om anderen te steunen en om hoop te bieden.
De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging streeft naar een klimaat waarin openheid, veiligheid, authenticiteit en acceptatie belangrijke pijlers zijn. De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging staat dan ook voor laagdrempeligheid en betrokkenheid. Het aanbod wordt in samenspraak met de doelgroep ontwikkeld en wordt continu aangepast aan de veranderende behoefte. De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is laagdrempelig bereikbaar voor alle doelgroepen.
Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK Het Meldpunt ondersteunt het Platform Hulpverlening, de Klachtencommissie en de Compensatiecommissie. Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
Niki Stichting De Niki Stichting is een stichting voor mensen die verder willen in de verwerking van seksueel misbruik. Dit doen we vooral door trainingen te ontwikkelen én te geven. Er zijn tot nu toe twee trainingen: “Ik blijf erbij” waarbij je leert hoe je meer vat krijgt op het dissociëren zodat je het leert herkennen en uiteindelijk zelf bepaalt óf je dissocieert; “Conversie; dwarsliggen, maar dan anders” waardoor je meer grip krijgt op je verschijnselen, op wanneer het gebeurt en hoe je het kunt beïnvloeden. De trainingen kenmerken zich door de praktische aanpak en het ondersteunen van de eigen kracht van de deelnemers. De trainingen zijn gemaakt en worden gegeven door mensen die zelf ervaring hebben met misbruik, dissociëren en conversie en daarnaast geschoold zijn in het begeleiden van mensen. Daarom weet De Niki Stichting als geen ander waar trainingen en hulp aan moeten voldoen. De Niki Stichting is ontstaan uit contacten tussen lotgenoten. We zijn inmiddels wat jaartjes verder maar we hebben nog steeds contact en deze groep mensen stond aan de wieg van wat nu De Niki Stichting is geworden. Niki Stichting
Positieve Nood Onze naam Positieve Nood doet denken aan de uitspraak ”Eindigen met een positieve noot”.Wij staan voor: De positieve boodschap halen uit de psychische nood. Positieve nood is ontstaan vanuit onze ervaringen binnen de GGZ. Onze deskundigheid bestaat uit zelfonderzoek en door middel van zelfreflectie zijn we teruggegaan naar de oorzaak van onze problemen. We hebben onderzoek gedaan naar de GGZ in binnen- en buitenland. Door het delen van ervaringen met mensen die klem lopen binnen de GGZ hebben we een eigen visie ontwikkeld. Centraal staan de woorden: begrip, eerlijkheid en respect. Wij zijn uitgegaan van het feit dat trauma de wortel is van iedere stoornis. Los je het trauma op dan los je de stoonis op. Zo is onze zoektocht begonnen. Nu hebben we een volwaardige training/behandeling ontwikkeld die iedere vorm van trauma aanpakt. Iedereen met PTSS, ADHD, Autisme, Borderline, Bipolair, Schizofrenie, psychotisch denken, alle persoonlijkheidsstoornissen, etc. zijn bij ons aan het juiste adres. Ook bij minder langdurige problematiek zoals slaapstoornissen, echtscheiding, depressie en rouw sluit onze behandeling/training perfect aan. We staan dicht bij onszelf en in onze kracht! Dit gunnen wij iedereen. Positieve Nood
PSYTREC | het Psychotrauma Expertise Centrum B.V, is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling. PSYTREC richt zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stressstoornis, oftewel PTSS. PTSS ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen waarbij er levensgevaar of ernstige verwonding dreigde of sprake was van seksueel misbruik. PSYTREC is met name gespecialiseerd in complexe PTSS. Dat is PTSS waarbij meerdere trauma’s een rol spelen. Complexe PTSS komt regelmatig voor bij mensen die een ‘geüniformeerd’ beroep uitoefenen of die dat vroeger hebben gedaan. Ook mensen die slachtoffer zijn geweest van (vroegkinderlijke) mishandeling ontwikkelen regelmatig complexe PTSS. Ongeacht de oorzaak van de PTSS meent PSYTREC, middels haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma, een effectieve en kortdurende behandeling van PTSS te bieden. Op deze website kunt u meer lezen over PSYTREC, PTSS, ons INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma en op welke wijze u zich kunt aanmelden. PSYTREC
seksueelgeweld.info Welkom bij de Sociale Kaart NederlandU vindt hier het hulpaanbod in Nederland voor slachtoffers en plegers van seksueel geweld. U kunt organisaties en praktijken van zelfstandig gevestigden vinden door een zoekterm in het zoekveld te typen of door een van de trefwoorden rechts op de pagina aan te klikken. Ook kunt u zoeken in 1 provincie. seksueelgeweld.info
Stichting Es Ervaar jij stress of emotionele problemen? Is er iets gebeurd waardoor je leven op zijn kop staat, zoals een ontslag, scheiding, ernstige ziekte of groot verlies? Of sluipt er iets in je leven waarover je geen controle lijkt te hebben, zoals huiselijk geweld, drankprobleem, moeilijkheden binnen je relatie of gezin? Ben je eenzaam, depressief of heb je liefdesverdriet? Deze problemen, die iedereen kunnen overkomen, kunnen je het gevoel geven dat je de grip op je leven kwijt bent. Het kan daarom fijn zijn om met iemand te praten die naar je luistert. Kun jij wel wat hulp gebruiken? Chat anoniem met Stichting ES. Wij bieden een luisterend oor. Wij hebben een missie! Die missie is dat mensen met emotionele problemen zich niet geïsoleerd of alleen hoeven te voelen. Sinds 2012 werkt Stichting ES met een team van 3 professionals, 50 vrijwillige professionals in de dop en een handvol bestuursleden om dit te realiseren. Dit doen wij door het voeren van veilige en vertrouwelijke chathulp met mensen die online hun hart willen luchten. Positieve Nood
Stichting Revief organiseert lotgenotendagen voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn en ondersteunt initiatieven voor en door lotgenoten. Op deze manier wil Revief lotgenoten stimuleren om in hun eigen kracht te gaan staan. Alle medewerkers van Revief zijn vrijwilligers. STM
Rijksoverheid - Kindermishandeling Naar schatting worden elk jaar bijna 119.000 kinderen mishandeld. Het gaat bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik van een kind. De overheid wil kindermishandeling terugdringen. Onder andere door ouders te ondersteunen bij de opvoeding van een kind, door mishandeling eerder te signaleren en de samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties te verbeteren. Rijksoverheid - Kindermishandeling
Schadefonds Gewelds Misdrijven Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf zijn ook slachtoffer. Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.
Bezoekadres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag. | Postadres: Postbus 71, 2501 CB Den Haag.
Telefoon: 070 - 414 20 00 | Fax: 070 - 414 20 01 | Emailadres: info@schadefonds.nl | Website: https://schadefonds.nl
SGM
Sensoor In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensoor is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of informatie. Per telefoon, per mail en dagdelen ook per chat. We zijn vanaf januari 2016 alle dagen van de week te bereiken per chat namelijk van 10:00 uur tot 22:00 uur. Met dank aan ruim 900 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten. Sensoor
Stichting SKIP Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen.
Lotgenotencontact, preventie en belangenbehartiging.
SKIP
Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Bent u slachtoffer, getuige of nabestaande? Wij ondersteunen u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd en in de buurt.
Slachtofferhulp Nederland biedt de mogelijkheid voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd- en pleegzorg om deel te nemen aan een lotgenotengroep. Het kan fijn zijn om uw ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als u. Door in contact te komen met lotgenoten vindt u (h)erkenning en steun. Tijdens deze lotgenotenbijeenkomsten kunt u advies en tips uitwisselen en elkaar ondersteunen. De lotgenotengroepen bestaan uit 4-6 personen die onder begeleiding van een medewerker van Slachtofferhulp ongeveer 10 keer bij elkaar komen.
Klik op: Aanmelden voor Lotgenotengroep
Slachtofferhulp Nederland
SlachtofferWijzer is een laagdrempelige, online wegwijzer die eenvoudig, anoniem en op ieder moment te raadplegen is. SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal. Slachtofferwijzer
Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid heeft een eigen website en zal de producten en activiteiten voortzetten van de Stichting Geheim Geweld. Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid zet zich in voor volwassen slachtoffers van kindermishandeling en biedt verschillende activiteiten op het gebied van lotgenotencontact aan. Wie als kind te maken heeft gehad met kindermishandeling zoals verwaarlozing, lichamelijke of geestelijke mishandeling, of seksueel misbruik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om als volwassene een volwaardig leven op te bouwen. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Op deze website vindt u ook weer een gelegenheid om met andere lotgenoten in contact te komen via ons forum. Deel uw ervaringen en help uzelf en anderen. Dit forum wordt zorgvuldig beheerd door Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.De url www.stichtinggeheimgeweld.nl zal voorlopig worden behouden voor de vindbaarheid. Hameeda Lakho, directeur Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid Stichting Geheim Geweld
Stichting Wende Huiselijk geweld komt vaker voor dan je denkt. En iedereen kan ermee te maken krijgen: vrouw of man, jong of oud. Vaak gaat het om (ex)-partners en is het slachtoffer een vrouw. Maar ook mannen kunnen slachtoffer zijn. Stichting Wende helpt met opvang, advies, ambulante zorg en begeleiding. Stichting Wende biedt hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld of in de problemen is geraakt. Of je nu een vrouw, een man, met of zonder kinderen bent, Wende helpt jou! Iedere vorm van geweld binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn, maar ook geestelijk of seksueel geweld. Denk hierbij onder andere aan: slaan, vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks. Stichting Wende
Stichting Zijweg Stichting Zijweg is niet meer actief en wordt momenteel opgeheven.Deze website dient enkel nog als naslagwerk, omdat wij de vergaarde informatie niet verloren willen laten gaan. Stichting Zijweg
Strijd Tegen Misbruik (STM) Marcel en Priscilla zijn ouders van een misbruikt kind.
Zij zetten zich in om ouders van misbruikte kinderen ook als slachtoffer te laten erkennen in de wet.
Daarnaast ontwikkelen zij continu plannen om slachtoffers, jong en oud te ondersteunen.
Helaas kunnen Marcel en Priscilla dit niet alleen en hebben uw hulp hard nodig. Voor meer informatie kunt u hun website bezoeken.
STM
Ik vermoed huiselijk geweld Per 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samengevoegd in Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling. Als je hulp zoekt of als je zorgen hebt over anderen. Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is, doorbreekt onveilige situaties en organiseert de juiste hulp. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Bel dan gerust voor advies landelijk: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).
Vanuit het buitenland: +31 703119007 (niet gratis)
Voor een veilig thuis
Voel je kracht. Praktijk voor begeleiding van vrouwen die seksueel misbruikt zijn en af willen van de gevolgen van het misbruik. Voor vrouwen die misbruikt zijn geldt dat het meestal heel lang goed lijkt te gaan. Het zijn krachtige vrouwen, die zich aanpassen, voor anderen zorgen, de controle over hun leven hebben. Maar in het deel van je leven dat anderen niet zien, ziet het er anders uit. Je praat niet over je angsten, die zomaar opeens omhoog komen, als een golf over je heen slaan en je sprakeloos en verlamd achter laten. Je praat niet over de nachten die je wakker doorbrengt, luisterend naar de voetstappen op de trap, de klink van de deur die omlaag gedraaid wordt. Je praat niet over de beelden, die je vaak zelf niet eens begrijpt, waarvan je twijfelt of ze wel waar zijn. Je vertelt niet dat je niet weet of je je lijf wel voelt, of dat je niet weet of je je lijf wel wilt voelen. Bij Voel je kracht gaan we het over deze dingen hebben en ik help je ermee te leren omgaan en weer te gaan genieten van een leven zonder angst. Ik raak je aan en help je heel te worden. Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 06 - 13 98 99 38 Voel je kracht
Vrouwenopvang Rosa Manus Wordt u bedreigd of mishandeld door uw partner, familieleden of andere mensen in uw woonomgeving? Vrouwenopvang Rosa Manus kan u helpen. Wij geven informatie en advies over huiselijk geweld. Ook kunnen we zorgen voor tijdelijke opvang voor u en uw kinderen. We helpen u weer op eigen benen te staan. U krijgt begeleiding en praktische ondersteuning.
Goede hulp is altijd maatwerk. Het gaat om wat ú nodig heeft en waar ú voor kiest. Indien u dit wenst, kan uw eigen netwerk (familie en vrienden) bij de hulpverlening betrokken worden. Rosa Manus oefent geen enkele druk uit op uw beslissingen. Vertrouwelijkheid en veiligheid staan bij Rosa Manus voorop.
Bereikbaarheid, Rosa Manus is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op nummer 071-5730870. Met vragen voor opvang kunt u 24 uur per dag bij Rosa Manus terecht. Tijdens een gesprek wordt uw situatie in kaart gebracht en beoordeeld of opname bij Rosa Manus of in een andere instelling nodig is. Informatie- en adviesvragen kunnen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur door ons bureau intake en advies beantwoord worden.
Vrouwenopvang Rosa Manus
Zorgbelang Nederland Heb je vragen over de zorg? Vind jij dat het beter kan? Laat het weten aan Zorgbelang. Wij komen op voor jouw zorg en voor jouw welzijn. "Wij zijn er voor jou. Praat met ons mee. Vertel ons wat er beter kan. Samen werken aan betere zorg." Zorgbelang faciliteert de belangenbehartiging en komt ook op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in de regio. Alle zorgvragers dus. De overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zien Zorgbelang als woordvoerder van de zorgvragers. Wij gaan namens de zorgvragers met hen in gesprek over de juiste zorg voor iedereen. Zorgbelang zet zich op landelijk èn regionaal niveau in voor de belangen van zorgconsumenten, jong en oud. In elke provincie vind je één of meer Zorgbelang organisaties.
Kijk op onze website https://zorgbelang-brabant.nl/ of op https://www.zorgbelang-nederland.nl/ voor de organisaties in de andere provincies. Zorgbelang Brabant heeft een animatie op You Tube gezet, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat Zorgbelang doet en hoe Zorgbelang te werk gaat. In deze animatie stellen wij ons aan je voor.

Zorgbelang Nederland