Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Algemene Voorwaarden

  Admin
  Admin

  Algemene Voorwaarden Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4327
  Punten : 21858

  Algemene Voorwaarden Empty Algemene Voorwaarden

  Bericht van Admin za 20 jul 2013, 20:16

  Algemene Voorwaarden Nederland Heelt

  Voor het gebruik van de website van Nederland Heelt gelden de volgende voorwaarden en huisregels:

  • Onze website is uitsluitend bedoeld voor lotgenotencontact en het uitwisselen van informatie, ervaringen, kennis en ter ontspanning.

  • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

  • U gebruikt onze website niet voor commerciële doeleinden.

  • U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst.

  • U plaatst geen content waarmee inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van de vereniging Nederland Heelt of derden worden geschonden.

  • U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.

  • Uw verhaal kan als steunbewijs dienen voor andere leden na uw uitdrukkelijke toestemming, waarmee men naar een schadevergoedingsregeling toe een bewijslast op tafel kan leggen. (Uw verhaal wordt niet openbaar op internet geplaatst indien u dit niet wenst!)

  • Nederland Heelt ziet als eigenaar en beheerder van het platform toe op het gebruik door de deelnemers, binnen alle onderdelen en functionaliteiten die de website van Nederland Heelt biedt.

  • Nederland Heelt heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Nederland Heelt zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.


  DISCLAIMER


  Aansprakelijkheid Nederland Heelt

  Nederland Heelt besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en het actualiseren van deze site. Ondanks dat is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

  Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

  Nederland heelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. Nederland Heelt behoudt zich het recht voor om deze bijdragen geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen als deze in strijd zijn met de voor het platform opgestelde Algemene Voorwaarden.

  Nederland Heelt heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik, persoonlijke profielen van deelnemers te verwijderen. Nederland heelt zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

  Nederland heelt streeft naar een goede toegankelijkheid van het platform en van de daarbij horende aangeboden elektronische diensten. Nederland Heelt kan echter niet garanderen dat het platform foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van het platform.


  Intellectueel eigendom

  Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van de Nederland Heelt of werd in bruikleen aan haar gegeven.

  De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederland Heelt.


  Nieuwe ontwikkelingen

  De tekst van deze disclaimer kan door Nederland Heelt worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.


  Klachten

  Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar Nederland Heelt  Algemene Voorwaarden Onders10
     | Hoe een foto plaatsen? | Forum Regels | Neem Contact op met de Admin |
  Gebruikersnaam of emailadres veranderen? Neem dan contact op met de Admin.
  Deelnemen aan de DIS, DS, NAO en CPTSS groep? Klik dan Hier op deelnemen.


   Het is nu za 13 jul 2024, 17:38