Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Rechten van slachtoffers van seksueel geweld

  Admin
  Admin

  Rechten van slachtoffers van seksueel geweld Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4326
  Punten : 21833

  Rechten van slachtoffers van seksueel geweld Empty Rechten van slachtoffers van seksueel geweld

  Bericht van Admin wo 17 mei 2017, 15:21

  Rechten van slachtoffers van seksueel geweld Hamer
  Versterkte positie in het strafproces - ARTIKEL - 15 DECEMBER 2016


  Rechten van slachtoffers van seksueel geweld

  Slachtoffers van seksueel geweld hebben in de loop der jaren meer rechten verkregen die inmiddels wettelijk zijn verankerd. Hierdoor is hun positie in het strafproces versterkt. In dit artikel staan de verschillende rechten beschreven en hoe deze rechten en plichten in wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

  Seksueel geweld in welke vorm dan ook kan heftig ingrijpen in het leven van het slachtoffer en diens naaste omgeving. Of het nu om een incidentele verkrachting of een reeks van verbale seksuele bedreigingen gaat, het kan het leven van het slachtoffer en het hele gezin volledig op zijn kop zetten. Denk bijvoorbeeld aan het seksueel misbruik van baby’s in de kinderopvang, misbruik van kinderen in een jeugdzorginstelling of binnen de familie. De gevolgen zijn vaak ingrijpend en de verwerking kost jaren, zo niet een heel leven. Wanneer aangifte wordt gedaan, komt daarbovenop de emotionele belasting van het strafrechtelijk onderzoek en zo mogelijk de rechtsgang bij de strafrechter.

  Bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven is er de mogelijkheid om kosteloze rechtsbijstand te krijgen van een gespecialiseerde slachtofferadvocaat.

  Juridische ondersteuning en rechtsbijstand
  Juridische ondersteuning en rechtsbijstand kunnen deze last aanmerkelijk verlichten. Bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven is er de mogelijkheid om kosteloze rechtsbijstand te krijgen van een gespecialiseerde slachtofferadvocaat. De wetgever komt het slachtoffer tegemoet door de toekenning van bepaalde rechten, die we hieronder noemen en toelichten.

  Rechten van het slachtoffer
  Vanaf 1 januari 2011 is de wet versterking positie slachtoffers in werking getreden met als doel de positie van het slachtoffer te verbeteren en bepaalde rechten wettelijk te verankeren. Rechten die voorheen alleen in beleidsregels waren vastgelegd, zijn nu uitgebreid en in de wet opgenomen:

  recht op correcte bejegening;
  informatie over het strafproces, w.o. verstrekking van stukken;
  recht op informatie over het verlof en de invrijheidstelling van de dader. Dit recht geldt in bepaalde gevallen;
  spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring op de zitting;
  recht op schadevergoeding;
  bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven: recht op rechtsbijstand van een advocaat;
  recht op een tolk;
  recht om stukken aan het dossier toe te laten voegen.
  Correcte bejegening
  Dit is geen wettelijke bepaling maar een algemene richtlijn voor de politie en het openbaar ministerie. Dit houdt onder andere de erkenning in dat het slachtoffer iets is aangedaan en de inzet om recht te doen aan het slachtoffer.

  Informatie over het strafproces
  Informatie wordt gegeven door de politie bij het eerste gesprek met het slachtoffer. Het openbaar ministerie geeft het slachtoffer desgevraagd in een slachtoffergesprek informatie over de gerechtelijke procedure. Het slachtoffer, dan wel diens advocaat heeft recht op inzage in het procesdossier. Hierbij is het uitgangspunt dat het slachtoffer zo veel mogelijk wordt voorzien van informatie die  relevant is en waar hij/zij om heeft verzocht. In bepaalde gevallen kan de officier besluiten om geen, of tijdelijk geen inzage in de stukken te geven. Wanneer de pleger van een ernstig geweldmisdrijf op vrije voeten komt, kan het slachtoffer hierover desgewenst worden geïnformeerd door de officier van justitie.

  Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring
  Slachtoffers kunnen een schriftelijke verklaring opstellen over de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen en de impact daarvan op hun leven. Sinds 1 juli 2016 mogen ze daarin ook aangeven welke straf ze willen voor de verdachte, en wat ze van hem vinden. De verklaring wordt aan het procesdossier toegevoegd en ter zitting voorgelezen (de zogenaamde ssv).

  Het spreekrecht houdt in dat het slachtoffer een mondelinge verklaring kan afleggen tijdens de rechtszitting. Per 1 september 2012 is het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden verruimd. Slachtoffers die fysiek of geestelijk niet in staat zijn om in de rechtszaal het woord te voeren - zoals jonge kinderen - kunnen nu worden vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Daarnaast krijgen maximaal 3 nabestaanden de mogelijkheid om op de zitting te spreken indien het slachtoffer als gevolg van het geweld is overleden. Een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp kan namens het slachtoffer het spreekrecht uitoefenen. Soms leest de rechter de verklaring voor.

  Sinds 1 januari 2012 kunnen ook nabestaanden een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, voor geleden affectieschade voor een bedrag van € 5.000,-.

  Schadevergoeding
  Het slachtoffer van een gewelds- of zedendelict kan om schadevergoeding vragen. Wanneer de rechter een schadevergoedingsmaatregel heeft opgelegd ontvangt het slachtoffer het resterende schadebedrag van de staat, in het geval de veroordeelde acht maanden na het definitieve vonnis nog niet de volledige schadevergoedingsmaatregel heeft betaald.

  Slachtoffers kunnen eventueel een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Sinds 1 januari 2012 kunnen ook nabestaanden (echtgenoten, samenwonende partners en kinderen) een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven.


  BRON: www.movisie.nl


   Het is nu wo 19 jun 2024, 11:22