Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  • Reageren

Nationaal belang historie

Anonymous
Gast
Gast

Nationaal belang historie Empty Nationaal belang historie

Bericht van Gast do 28 jun 2018, 02:48

Historisch overzicht
1927 
Oprichting Rooms-katholieke Herstellingsoordvereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 
(geestelijk adviseur de latere monseigneur Mutsaers; “naamgever” van onze stichting).
1930 
Ingebruikname van de herstellingsoorden:
• Mutsaersoord (voor volwassenen);
• Het Kinderhuis.
De compagnie van de Dochters van Liefde, zusters van de Heilige Vincentius start met het beheer, de 
verzorging van patiënten en het verrichten van alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
1938 
Het kinderhuis krijgt de naam “Het Agnespaviljoen”, genoemd naar de echtgenote van de toenmalige 
beschermheer, B. Mutsaers.
1948 
Heropening –na de oorlog en herstel van het door de Duitsers uitgewoonde gebouw- van Het 
Mutsaersoord.
1958 
Ingebruikname van het herbouwde Agnespaviljoen (nu het gebouw van de Wijnbergschool) als 
koloniehuis.
1970 
• Zusters van de Heilige Vincentius dragen het beheer over aan de Herstellingsoordvereniging. Het 
bestuur van de vereniging benoemt de heer Bouwman als directeur.
• Het Agnespaviljoen krijgt een erkenning als medisch kinderhuis (AWBZ).
1971 
Oprichting Stichting M.A. (Mutsaersoord–Agnespaviljoen); bestuur onafhankelijk van de 
herstellingsoordvereniging, maar wel personele unies van (sommige) bestuursleden.
1972/1973
In overleg en in samenwerking met Albertus/Kleuterhof de stichting medisch kleuterdagverblijf Venlo 
i.o. en de stichting M.A. wordt een medisch kleuterdagverblijf De Kleuterhof aan de stichting M.A. 
toegevoegd. Tijdelijke huisvesting eerst in Albertushof in Venlo en daarna in het dan voormalige 1974 
Naam van de stichting wordt gewijzigd in M.A.K. (Mutsaersoord-Agnespaviljoen-Kleuterhof).
1975 
Start LZK-school De Wijnberg door stichting M.A.K. (noodhuisvesting).
1976 
• Ingebruikname nieuwbouw Het Agnespaviljoen voor 78 bedden (huidige gebouw Tandem en De 
Riggting). 
• Bezittingen (gebouwen) worden door de herstellingsoordvereniging overgedragen aan de 
stichting M.A.K. (wel rente betalen).
1977 
Ingebruikname nieuwbouw De Kleuterhof voor 70 stoelen.
1978 
Het ‘oude’ gebouw van Het Agnespaviljoen wordt in gebruik genomen door de Wijnbergschool. (N.B.: 
de Wijnbergschool verzorgt van januari 1978 tot december 1984 onderwijs in de ziekenhuizen Venlo 
en Tegelen).
1979 
In Wessem wordt door eigenstandige stichting het medisch kleuterdagverblijf ‘t Brögske opgericht. 
Hiermee vervalt de tijdelijke uitbreiding van De Kleuterhof voor 70 plaatsen met 10 plaatsen (dus nu 
60 stoelen).
1980 
Oprichting Stichting Blijf van mijn Lijf Venlo.
1981 
• Voorlopige erkenning kinder-psychiatrisch ziekenhuis ‘t Hoekske: 12 bedden en 8 plaatsen 
dagbehandeling met gelijktijdige vermindering van de erkenning van Het Agnespaviljoen naar 64 
bedden.
• De stichting M.A.K. installeert haar eerste ondernemingsraad.
1982 
Ingebruikname nieuwbouw keuken/wasserij/technische dienst.
1983 
Zusters trekken zich terug uit de zorg.
1984 
Uitbreiding en vaste erkenning ‘t Hoekske naar 24 bedden en 8 plaatsen dagbehandeling met 
gelijktijdige vermindering van de erkenning van Het Agnespaviljoen naar 46 bedden.
Agnespaviljoen (nu Wijnbergschool).1985 
Invoering nieuwe bestuurs- en directiestructuur: bestuur eindverantwoordelijk – algemeen directeur 
met statutaire taken en bevoegdheden – huisdirecteuren (Mutsaersoord, Agnespaviljoen/’t Hoekske 
en Kleuterhof) – hoofden van dienst. 
De Wijnbergschool krijgt eigen bestuur en directie. Wel koppeling van enkele bestuursleden M.A.K. 
die ook bestuurslid Wijnbergschool zijn. De algemeen directeur M.A.K. wordt als adviseur aan het 
schoolbestuur toegevoegd.
1986 
Stichting M.A.K. wordt Mutsaersstichting.
1987 
Medisch kleuterdagverblijven en medisch kinderhuizen worden (landelijk) lid van GGZ-Nederland en 
gaan over naar de CAO-Ziekenhuiswezen (die ook al voor ‘t Hoekske geldt). Het Mutsaersoord valt op 
dat moment onder de CAO-Maatschappelijke dienstverlening.
1988 
• Start polibureau kinder- en jeugdpsychiatrie, een samenwerkingsverband tussen RIAGG Noord￾Limburg, RIAGG Midden-Limburg en Mutsaersstichting. 
• Invulling in Noord-Limburg april 1988; invulling in Midden-Limburg mei 1990 (later vanwege 
vacature psychiater).
1990 
Aansluiting Herstellingsoord Dr. Poelsoord in Maastricht bij de Mutsaersstichting.
1991 
• Aansluiting medisch kleuterdagverblijf ‘t Brögske te Wessem bij de Mutsaers- stichting.
• Vanaf december wordt gewerkt aan intensieve en integrale samenwerking van de RIAGG Midden￾Limburg, de RIAGG Noord-Limburg en de Mutsaersstichting (RMR-samenwerking). 
• Overgang MKD/T van AWBZ naar Wet op de Jeugdhulpverlening en provinciale financiering.
1993 
• RMR-samenwerking wordt ‘afgeblazen’. 
• Ingebruikname De Windvogel voor 8 plaatsen dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie voor 
Midden-Limburg op de locatie Wessem.
1994 
• Aansluiting Boddaertcentrum Roermond e.o. bij de Mutsaersstichting.
• Oprichting Federatie Mutsaersstichting-RIAGG Noord-Limburg.
1996 
• Vestiging dislocatie De Velddijk op terrein Mutsaersstichting.
• Federatie wordt holding Stichting Zorgcircuits: de RIAGG Noord-Limburg en de Mutsaersstichting 
worden ‘dochters’ in deze holding. De facilitaire diensten worden ondergebracht bij Stichting 
Zorgcircuits.1997 
• Overdracht Dr. Poelsoord aan Psychomedisch Streekcentrum Vijverdal.
• Polibureau kinder- en jeugdpsychiatrie wordt opgenomen in het Diagnostiek en Indicatiecentrum 
(DIC) een samenwerkingsverband tussen Stichting Zorgcircuits (Mutsaersstichting en RIAGG Noord￾Limburg) en instellingen voor jeugdhulpverlening in Noord- en Midden-Limburg.
1997 (tot 2004) 
Werken aan ontwikkeling zorgprogramma’s jeugd; aan de daarop volgende interne reorganisatie en 
aan organisatorische samenwerking met de RIAGG Midden-Limburg.
1998 
Aansluiting Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) bij de Stichting Zorgcircuits.
2000 
Blijf van mijn Lijf sluit zich aan bij de Stichting Zorgcircuits.
2001 
• Overdracht Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) aan Bureau Jeugdzorg.
• Passepartout (nieuwbouw uitbreiding De Drie Vennen met 13 bed den en 6 plaatsen 
dagbehandeling, waarvoor in 1997 toestemming is verkregen) en verbouwing voor De Uitkijk wordt 
in gebruik genomen.
• Het management van De Drie Vennen en de RIAGG-Jeugd wordt gekoppeld.
• Opening nieuwbouw dependance RIAGG Jeugd in Venray.
• Start logeerfunctie De Drie Vennen.
2002 
• Diagnostiek en Indicatiecentrum (DIC) wordt opgeheven. Indicatiestelling voor jeugdhulpverlening 
gaat naar Bureau Jeugdzorg. RIAGG Midden-Limburg en de Stichting Zorgcircuits/ 
Mutsaersstichting richten afdeling onderzoek en advisering op, bedoeld voor behandeldiagnostiek 
GGZ.
• Overdracht toelating RIAGG-Jeugd Noord-Limburg naar de Mutsaersstichting. In Noord-Limburg 
zijn er nu twee (toegelaten) RIAGG’s: een voor volwassenen/ouderen en een voor jeugd.
2003 
• Opheffing afdeling onderzoek en advisering en beëindiging organisatorische samenwerking met de 
RIAGG Midden-Limburg.
• Ingebruikname nieuwbouw Venlo voor logeerfunctie en RIAGG Jeugd.
• Holding Stichting Zorgcircuits wordt opgeheven. RIAGG Volwassenen-/Ouderenzorg en 
Mutsaersoord worden ondergebracht bij de holding GGZ Groep Noord- en Midden-Limburg. Beheer 
Stichting Zorgcircuits gaat mee in deze holding. De Blijf van mijn Lijf-voorzieningen worden 
ondergebracht bij de Mutsaersstichting. De Mutsaersstichting krijgt een één-hoofdige Raad van 
Bestuur en een algemeen controller (deze laatste wordt nu ook lid van het bestuur van de 
Wijnbergschool).2004 
• Oprichting Tandem, centrum voor multidisciplinaire jeugdhulpverlening onder tweehoofdig 
management (met gelijktijdige opheffing van ‘t Brögske, De Kleuterhof, het Agnespaviljoen en het 
Boddaertcentrum). 
• Oprichting De Riggting onder management van een algemeen manager en een eerste 
geneeskundige (met gelijktijdige opheffing van De Drie Vennen en RIAGG-Jeugd).
• Mutsaersstichting krijgt nieuwe bestuurs- en directiestructuur:
- bestuur wordt Raad van Toezicht;
- directie wordt tweehoofdige Raad van Bestuur;
- huisdirecteuren worden managers/professionals.
De Raad van Bestuur Mutsaersstichting neemt zitting in het bestuur van de Wijnbergschool.
Anonymous
Gast
Gast

Nationaal belang historie Empty Re: Nationaal belang historie

Bericht van Gast do 28 jun 2018, 02:54

En dan hoor ik laatst reageerder over stevensbeek meisjes internaat waarom hebben die meiden dat nooit eerder verteld
Kijk ff goed waar ze het tegen op moeten nemen .
Anonymous
Gast
Gast

Nationaal belang historie Empty Re: Nationaal belang historie

Bericht van Gast do 28 jun 2018, 03:00

Ring thè alarm 1998---2001 Cool wat een ruïne 
 Huidig Bestuur zegt van niets te weten ,niemand weet iets ,statistisch onmogelijk maar nationaal erfgoed.

Bon chance goede kansen.
Admin
Admin

Nationaal belang historie Oprich10

Registratiedatum : 20-07-13
Reputatie : 3494
Aantal berichten : 4327
Punten : 21864

Nationaal belang historie Empty Re: Nationaal belang historie

Bericht van Admin do 28 jun 2018, 11:06

@Indaba dank je wel voor je bijdrage  Duim omhoog

  • Reageren

Het is nu vr 19 jul 2024, 22:53