Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Over de financiële regelingen

  Admin
  Admin

  Over de financiële regelingen Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3492
  Aantal berichten : 4324
  Punten : 21767

  Over de financiële regelingen Empty Over de financiële regelingen

  Bericht van Admin vr 06 maa 2015, 01:30

  Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin lijden vaak erg onder de gevolgen van het misbruik. De overheid en de jeugdzorginstellingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en bieden een hulppakket aan. Onderdeel van dit hulppakket zijn twee regelingen voor een financiële tegemoetkoming in de geleden schade. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert deze regelingen uit. Hieronder leest u meer over deze regelingen en hoe deze worden uitgevoerd door het Schadefonds.

  Financiële regelingen
  Hoewel geld het leed niet ongedaan kan maken, kan een financiële tegemoetkoming mogelijk zorgen voor enige genoegdoening voor de slachtoffers. Daarom biedt de overheid twee regelingen aan die kunnen leiden tot een financiële tegemoetkoming. Dit zijn het ‘Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen’ (het Statuut) en de ‘Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik (de Tijdelijke regeling). Deze regelingen kennen verschillende voorwaarden en uitkeringsbedragen.

  Voor wie?
  De regelingen zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012, die ten tijde van het misbruik minderjarig waren. 
  Slachtoffers van seksueel misbruik na 31 december 2012 kunnen géén beroep doen op deze regelingen. Wel kunnen zij een aanvraag indienen bij Schadefonds Geweldsmisdrijven op basis van de reguliere procedure, aangifte doen bij de politie (en zich voegen in een strafproces dat daar eventueel uit volgt) en/of de beschuldigde persoon of instelling in kwestie civiel aansprakelijk stellen. Daarnaast kunnen zij uiteraard gebruik maken van het hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland.

  Als u niet in aanmerking komt
  Komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, of wil u hiervan geen gebruik maken op basis van deze regelingen? Dan kunt u als slachtoffer ook gebruik maken van ander hulpaanbod, zoals de Hulplijn Seksueel Misbruik, Slachtofferhulp Nederland of lotgenotenorganisaties zoals Nederland Heelt en SKIP.

  Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik
  De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik is bedoeld voor slachtoffers die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade. De beschuldigde persoon blijft bij deze regeling geheel buiten beeld. Het Schadefonds kijkt alleen naar het slachtofferschap. U moet enig steunbewijs leveren van het misbruik. Voorbeelden van steunbewijs zijn bewijs van plaatsing in de instelling of het pleeggezin, een aangifte of melding bij politie, verklaringen van getuigen en medische informatie. Het Schadefonds stelt de hoogte van de uitkering vast aan de hand van de aard en ernst van het misbruik. Dit zijn vaste bedragen, die variëren van 1.000 tot 35.000 euro. De uitkering is een tegemoetkoming in de schade van het slachtoffer.

  Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik
  Bij het Statuut stelt u de instelling of de pleegzorgorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid het misbruik heeft plaatsgevonden, aansprakelijk. Een vertegenwoordiger van de instelling of pleegzorgorganisatie, hebben ook een rol in deze regeling. De beschuldigde zelf kan ook een rol spelen, maar in de praktijk komt dit vrijwel niet voor. Alle partijen, u als slachtoffer, de instelling of pleegzorgorganisatie en eventueel de beschuldigde, krijgen bij deze regeling de kans om hun verhaal te vertellen. Bij het Statuut moet u meer bewijs leveren van het misbruik dan bij de Tijdelijke regeling. Het Schadefonds kijkt bij deze regeling naast het slachtofferschap ook naar de aansprakelijkheid van de overheid of de jeugd- of pleegzorginstelling. Bij misbruik door een groepsgenoot of door een persoon binnen de directe kring van het pleeggezin is ook een toekenning mogelijk. Dan moet de instelling wel op de hoogte zijn geweest van het misbruik en daar niet adequaat op hebben gereageerd. 
  De uitkeringen zijn over het algemeen hoger dan bij de Tijdelijke regeling. Voor de behandeling van een aanvraag voor het Statuut is meer tijd nodig dan bij de Tijdelijke regeling omdat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun verhaal te doen. Bepaalde nabestaanden van het slachtoffer kunnen ook een beroep doen op het Statuut. Dit zijn de echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen die erfgenaam zijn van een slachtoffer dat is overleden, of de partner met wie het overleden slachtoffer bij leven een gemeenschappelijke huishouding voerde en die erfgenaam is.

  Hoorzitting
  Voor het Statuut nodigt het Schadefonds u uit voor een hoorzitting. Ook een vertegenwoordiger van de instelling of pleegzorgorganisatie wordt hiervoor uitgenodigd. U mag zelf bepalen of u een gezamenlijke hoorzitting wilt of dat u apart van de instelling of de pleegzorgorganisatie gehoord wilt worden. De instelling kan ook de beschuldigde bij de procedure betrekken. Tijdens de hoorzitting mag u uw verhaal vertellen. De vertegenwoordiger en mogelijk de beschuldigde krijgt de gelegenheid om daarop te reageren. Twee leden van de Commissie zijn bij de hoorzitting aanwezig om naar uw verhaal te luisteren en eventueel vragen ter verduidelijking te stellen. 

  Welke regeling kiezen?
  U kunt zelf kiezen welke regeling u wilt aanspreken. Verschillen tussen de twee regelingen zitten vooral in de bewijslast, de rol van de instelling en mogelijk de beschuldigde en de hoogte van de bedragen.

  De Tijdelijke regeling ligt het meest voor hand als: 
  - U niets meer met de beschuldigde te maken wil hebben;
  - De instelling waar het misbruik heeft plaatsgevonden niet meer bestaat en er geen rechtsopvolger is van de instelling; 
  - Als u weinig ondersteunend bewijs van wat u is overkomen.

  Het Statuut is het meest voor de hand liggend als: 
  - U iemand aansprakelijk kunt en wilt stellen voor het misbruik en uw schade; 
  - U veel ondersteunend bewijs heeft, zoals een aangifte, medische informatie en getuigenverklaringen.

  Vindt u het lastig om een keuze te maken tussen de regelingen? Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Deze hulp van Slachtofferhulp Nederland is vanaf maandag 2 september 2013 beschikbaar.

  BRON: Schadefonds Geweldsmisdrijven  Over de financiële regelingen Onders10
     | Hoe een foto plaatsen? | Forum Regels | Neem Contact op met de Admin |
  Gebruikersnaam of emailadres veranderen? Neem dan contact op met de Admin.
  Deelnemen aan de DIS, DS, NAO en CPTSS groep? Klik dan Hier op deelnemen.


   Het is nu do 18 apr 2024, 03:59