Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan

  TonnyKamper
  TonnyKamper

  Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan Webmas10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 728
  Aantal berichten : 585
  Punten : 10833

  Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan Empty Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan

  Bericht van TonnyKamper zo 21 jul 2013, 20:38

  10 oktober 2012 BRON: Eerste Kamer.nl

  Op dinsdag 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer plenair gedebatteerd over een wetsvoorstel dat de positie van pleegouders beoogt te verbeteren. Daarin verwezen senatoren meermaals naar het op 8 oktober gepubliceerde rapport van de Commissie Samson over seksueel misbruik bij uit huis geplaatste kinderen. De Eerste Kamer besloot, na afronding van de eerste termijn met de staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie, de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van de reactie van de regering op de conclusies van het rapport.

  Screening pleegouders


  In het debat uitten verscheidene woordvoerders zorgen over onder meer de screening van pleegouders. Senator Linthorst (PvdA) vroeg de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Veldhuijzen van Zanten naar het ontbreken van een zogeheten ‘zwarte lijst’ van pleegouders die de fout in zijn gegaan. De bestaande screening van de Raad van de Kinderbescherming is puur gericht op strafrechtelijke veroordelingen van leegouders. In lang niet alle gevallen leidt verkeerd gedrag van pleegouders echter tot een veroordeling. Linthorst benadrukte de extra kwetsbaarheid van pleegkinderen: zij komen al uit een moeilijke situatie en moeten dus juist beschermd worden tegen (verder) misbruik. Ook senator Ester (ChristenUnie) onderlijnde de onmisbare rol van pleegouders in de pedagogische zorg voor kinderen die ‘tussen wal en schip dreigen te geraken’. Ester stelde: “Goede pleegouders zijn goud waard en daar moeten we als samenleving iets voor over hebben.” 


  Senator Beckers (VVD) gaf aan dat de screening van pleegouders verbeterd moet worden op onder meer de gebieden van consistentie en eenduidigheid, de hantering van kwaliteitscriteria en de opslag van gegevens en communicatie. Senator De Lange (OSF), die ook namens de Partij voor de Dieren sprak, uitte zijn zorg over het feit dat het wetsvoorstel eisen stelt aan pleegouders die voor natuurlijke ouders niet gelden. De Lange gaf aan dat slechts in een paar procent van de gevallen sprake is van ontoelaatbaar gedrag en dat een zwarte lijst daarom makkelijk te realiseren moet zijn.

  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS toonde zich bereid in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van een zwarte lijst. Wel merkte zij op dat iedere screening slechts een momentopname is en dat kwade bedoelingen van pleegouders vaak pas achteraf blijken. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven gaf aan dat hij de begeleiding van pleegoudervoogden wil beperken tot één gesprek per jaar, tenzij de pleegouder vraagt om meer.

  Financiële positie pleegouders


  Senator Quik-Schuijt (SP) uitte in het debat haar teleurstelling over het feit dat het huidige kabinet de door oud-minister Rouvoet voorgestelde verhoging van de pleegvergoeding heeft uitgesteld. Ook uitte zij bezwaren ten aanzien van de term ‘subsidie’ en haalde hiervoor een uitspraak van de Hoge Raad aan waarin staat dat de overheid een onrechtmatige daad pleegt wanneer hij aan een pleeggezin geen kostendekkende vergoeding betaalt.


  Debat aangehouden


  Aan het begin van de tweede termijn aan de kant van de Eerste Kamer vroeg senator Flierman (CDA) namens alle woordvoerders de staatssecretaris van VWS naar de visie van de regering op het rapport van de Commissie Samson. De daarin opgenomen conclusies dienen, volgens een meerderheid van de woordvoerders, meegenomen te worden in het beleid van de regering.


  In afwachting van deze reactie heeft de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden.
  Bijlagen
  Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan AttachmentEerste_Kamer_houdt_wetsvoorstel_verbetering_positie_pleegouders_aan_1.pdf
  Download Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan
  Je hebt geen toestemming om bijlagen te downloaden.
  (91 KB) Gedownload 0 keer  Eerste Kamer houdt wetsvoorstel verbetering positie pleegouders aan Onders10
     | Hoe een foto plaatsen? | Forum Regels | Neem Contact op met de Admin |
  Gebruikersnaam of emailadres veranderen? Neem dan contact op met de Admin.
  Deelnemen aan de DIS, DS, NAO en CPTSS groep? Klik dan Hier op deelnemen.


   Het is nu do 23 mei 2024, 05:34