Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads

  Admin
  Admin

  Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4326
  Punten : 21837

  Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads Empty Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads

  Bericht van Admin ma 13 jul 2015, 16:10

  Zijn er voldoende mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van de afgelopen zeventig jaar te doen? Met deze vraag gaat een commissie van gespecialiseerde hoogleraren zich bezighouden op verzoek van het kabinet.

  De staatssecretarissen Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kondigen dit aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek beslaat de periode van 1945 tot nu toe. Voorzitter van de commissie is prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht.

  De instelling van de onderzoekscommissie vloeit voort uit gesprekken die voormalig staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) in november 2014 heeft gevoerd met organisaties van lotgenoten. Daaruit bleek dat zij vooral erkenning willen van de overheid voor hetgeen hen als kind is aangedaan. Aanleiding voor die gesprekken was een Kamerdebat waarin Teeven had toegezegd een eventuele financiële regeling voor slachtoffers te willen bespreken.

  Het onderzoek richt zich op minderjarigen die in pleeggezinnen en in rijksinstellingen hebben gezeten onder verantwoordelijkheid van de overheid. De commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg begint in september en dient uiterlijk 1 mei 2016 te rapport uit te brengen.

  Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase begint de commissie met het op papier zetten van definities: wat werd in de verschillende perioden waarop het onderzoek zich richt, precies onder geweld verstaan en welke uitingen daarvan vond men al dan niet toelaatbaar? In de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld, oordeelde de maatschappij heel anders over een ‘corrigerende tik’ dan vandaag de dag.

  Vervolgens onderzoekt de commissie waar nog relevante archieven te vinden zijn, welke documentatie en vakliteratuur bestudeerd dienen te worden, en van welke personen er betrouwbare informatie kan worden ingewonnen. Daarbij is van belang of de commissie zich een beeld kan vormen van hoe professionals vroeger handelden en hoe kinderen en jongeren het mogelijke geweld ondergingen.

  Als de commissie tot de conclusie komt dat een wetenschappelijk onderzoek naar lichamelijk en geestelijk geweld in zeventig jaar jeugdzorg mogelijk is, kan het kabinet besluiten om tot de tweede fase over te gaan. Dan gaat het om de vraag wat voor geweld er werd en mogelijk nog steeds wordt toegepast, hoe erop werd gereageerd en wat de gevolgen daarvan zijn geweest voor de slachtoffers. Zo’n vervolgonderzoek zou dan uiterlijk 1 juli 2017 gereed moeten zijn.

  BRON: Commissie Geweld Jeugdzorg.nl

  Downloads:

  Brief aan 2e kamer
  Instellingsbesluit

  Bekijk de video hier

  Admin
  Admin

  Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4326
  Punten : 21837

  Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads Empty Vijf vragen over onderzoek kindermishandeling

  Bericht van Admin do 30 jul 2015, 18:57

  Wetenschappers onderzoeken geweld in jeugdzorg met 2 downloads Jeugdzorg%20ANP_0

  Er komt een groot onderzoek naar mishandelde kinderen in pleeggezinnen en tehuizen. Vijf vragen over de commissie Geweld in de Jeugdzorg.

  1. Over wie gaat het onderzoek?
  De commissie gaat onderzoek doen naar kinderen waar de ouders niet voor hebben kunnen zorgen. Zij zijn daardoor in tehuizen of pleeggezinnen geplaatst. De commissie onderzoekt of en in welke mate zij daar zijn mishandeld.

  2. Om hoeveel mensen gaat het?
  Het onderzoek bestrijkt 70 jaar. In principe wordt de situatie van alle kinderen die tussen 1945 en nu in tehuizen en pleeggezinnen hebben gezeten. En dat zijn er best veel. Alleen al op dit moment zitten er zo'n tienduizend kinderen in een pleeggezin of tehuis.

  3. Hoe komt een kind in een pleeggezin of tehuis terecht?
  Als ouders niet voor een kind kunnen zorgen of hun kind mishandelen, dan kan de Kinderbescherming besluiten het kind uit huis te plaatsen. Dat gebeurt meestal via de rechter.

  4. Wat wordt er precies onderzocht?
  De commissie hoopt er achter te komen wat de omvang van het probleem is en hoe daar op gereageerd is. Ook moet blijken of de problematiek vandaag de dag actueel is en wat hier tegen gedaan kan worden.

  5. Waarom komt dit onderzoek er nu?
  In 2012 presenteerde de commissie Samson een rapport (pdf) over seksueel misbruik van kinderen in pleeggezinnen en tehuizen. Daaruit kwam naar voren dat er veel meer problemen spelen. De vele meldingen van mishandelingen vormen de aanleiding voor dit nieuwe onderzoek.

  BRON: RTL Nieuws


   Het is nu zo 23 jun 2024, 21:59