Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Commissie geweld jeugdzorg

  Admin
  Admin

  Commissie geweld jeugdzorg Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4326
  Punten : 21833

  Commissie geweld jeugdzorg Empty Commissie geweld jeugdzorg

  Bericht van Admin wo 02 maa 2016, 13:55  Het onderzoek in opdracht van Minister van der Steur naar:
  1 - Mishandelen van minderjarige kinderen
  2 - Psychisch Geweld (Treiteren, pesten, vernedering) tegen minderjarige kinderen

  .
  Onder verantwoordelijkheid van de overheid met tussenkomst van een kinderrechter.
  .
  #OnderzoekNu
  De commissie doet op dit moment vooronderzoek naar de vraag of er voldoende aanwijzingen zijn die iets zeggen over aard en omvang van geweld dat vanaf 1945 is gebruikt tegen minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in pleeggezinnen en in instellingen zijn geplaatst.

  Het vooronderzoek bestaat uit verschillende deelstudies. Bekeken wordt of er relevante archieven zijn, en hoe degelijk die zijn. Ook wordt de haalbaarheid van onderzoek per sector nagegaan. Het gaat hierbij om het wettelijk kader, de aard van het geweld, de reacties daarop, het toezicht, en de vorming en toerusting van betrokken professionals. Het betreft de ontwikkeling in de afgelopen 70 jaar. Verder wil de commissie over actuele gegevens op het gebied van geweld kunnen beschikken. Ook laat de commissie enkele algemene verhalen schrijven.
  .
  Deze betreffen een cultuursociologische schets, een beschrijving van het nationale en internationale wettelijke kader en de waarde van ‘oral history’ als onderzoeksinstrument in dit onderzoek.
  .
  Ten slotte heeft de commissie inmiddels internationale contacten gelegd. Zij wil nadrukkelijk leren van de onderzoeken in andere landen de afgelopen jaren naar geweld bij deze groep jeugdigen.

  #OnderzoekStraks
  De commissie biedt de uitkomsten van dit vooronderzoek uiterlijk 1 mei 2016 aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan. De beide bewindspersonen zullen hun reactie op het onderzoek naar de Tweede Kamer sturen en daarbij aangeven of er wat het kabinet betreft een vervolgonderzoek dient te komen.

  Gedragscode
  (voor)onderzoek commissie geweld in de jeugdzorg
  In dit document vindt u de gedragscode van de commissie geweld in de jeugdzorg. Het document beschrijft zaken als de opdracht van het onderzoek, de samenstelling van de commissie, begripsbepalingen, rechten van de betrokkene, uitvoering van het onderzoek, rapportage, looptijd etc. http://bit.ly/GedragscodeCommissieGeweldInJeugdzorg

  Meer weten? In de video vertelt voorzitter Micha de Winter over het onderzoek.

  Contactgegevens
  De commissie kan zich goed voorstellen dat u – indien u zelf slachtoffer bent – graag uw verhaal wilt vertellen. De commissie heeft in deze fase van het onderzoek nog geen meldpunt ingericht, maar is zich er van bewust dat berichtgeving omtrent haar werkzaamheden bij een deel van de slachtoffers tot emotionele reacties kan leiden en mogelijk de behoefte oproept om nu reeds het persoonlijke verhaal aan de commissie te kunnen vertellen. Om tegemoet te komen aan die behoefte is op de website een contactadres (email en postadres) vermeld via welke persoonlijke berichten kunnen worden ingestuurd.

  We benadrukken dat het hier niet om een meldpunt gaat. De ingezonden verhalen zullen door het secretariaat van de commissie in ontvangst worden genomen, de inzenders zullen een ontvangstbevestiging ontvangen.

  U kunt de commissie bereiken via:
  info@commissiegeweldjeugdzorg.nl

  U kunt uw verhaal ook per brief sturen aan:
  Commissie-Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg
  Postbus 334
  2501 CH Den Haag


  Journalisten kunnen zich met vragen en/of interviewverzoeken richten tot:
  Toon van Wijk
  mobiel nummer: 06 1038 7827

  Hulp
  De commissie heeft in deze fase van het vooronderzoek geen meldpunt. Mocht u op dit moment behoefte hebben aan ondersteuning op emotioneel, praktisch en/of juridisch gebied, dan kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland op telefoonnummer 0900-9999 001 (ma t/m vr 9-17 uur). Deze hulplijn is opengesteld voor slachtoffers van fysiek en psychisch geweld, en seksueel misbruik. De medewerkers van de hulplijn zijn op de hoogte van de impact van geweld en seksueel misbruik op slachtoffers. Zij kunnen samen met u bekijken welke hulp het beste bij u en uw situatie past.
  https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/


   Het is nu wo 19 jun 2024, 11:46