Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  • Reageren

Open brief aan dhr M. de Winter, comm. vooronderzoek misbruik/mishandeling vallend onder jeugdzorg.

Anonymous
ludo
Gast

Open brief aan dhr M. de Winter, comm. vooronderzoek misbruik/mishandeling vallend onder jeugdzorg. Empty Open brief aan dhr M. de Winter, comm. vooronderzoek misbruik/mishandeling vallend onder jeugdzorg.

Bericht van ludo do 12 mei 2016, 11:07

machtsmisbruik raakt misbruikslachtoffers wederom
open brief aan dhr Micha de Winter, commissie vooronderzoek misbruik/mishandeling in tehuizen/pleeggezinnen onder jeugdzorg.

beste meneer de winter,

op basis van ons onderzoek, de voorhanden zijnde feiten en onze analyse heb ik e e a bespreekbaar gemaakt bij u en verschillende andere betrokken gremia, hen allen tevens op schrift voorzien van onze zeer relevante informatie en die van derden (REBEL).
diverse gremia hebben gepleit voor het aanpakken van het reeds jarenlange durende gedoe rondom de misbruik/mishandeling slachtoffers, ''dit moet nu eens afgelopen zijn'' zeiden div. woordvoerders tegen mij, mede gezien de uitkomst van het REBEL rapport.
zij lieten weten daar zelf (nog) niet op een onomwonden wijze mee naar buiten te kunnen komen, vanwege andere belangen dan die van de slachtoffers, zoals hun eigen status en macht positie, dan wel afhankelijkheid van subsidiegelden toekenning door klokk, (doorsubsidieeren). die hete kastanjes hebben wij nu uit het vuur gehaald en dit kan demonisering en uitsluiting met zich mee brengen, het zij zo.

welnu m.b.t. het gesprek wat morgen 13 mei 2016 plaatsvind betreft uw onderhavige rapport: ''het vooronderzoek'' waar belangenbehartigers voor uitgenodigd zijn, naar mijn informatie o.a. mea culpa, klokk en vpkk, wil ik n a v de reeds u bekende informatie en de werkwijze betreft klokk deze vergadering bijwonen, zijnde zelf respondent van uw enquête en slachtoffer van jeugdzorg. dit geheel in de lijn van uw opdrachtgevers de ministers van rijn en v d steur.

ik wil van u vooraf vernemen wie er aan deze onderhavige bijeenkomst deel neemt en namens wie zij deelnemen aan dit voor mij zeer belangrijk overleg, wat bepalend is om tot een evt. vervolgonderzoek te komen.
ook zal ik mijn reis en verblijfskosten bij uw organisatie declareren.
tot op heden heb ik het te bespreken rapport niet van u mogen ontvangen, ter bestudering en achterban raadpleging.

zonder tegenbericht zal ondergetekende zich melden bij en deelnamen aan deze onderhavige vergadering.

het oprakelen van ons verleden betekend een herbeleving die door ons voor lief genomen is omdat er vooraf beloftes gedaan werden m.b.t. de wijze van onderzoek: de verhalen van de slachtoffers dienen leidend te zijn. het toedekken kan niet meer, zoals simonis zijn uitspraak: "wir haben es nicht gewusst" dat was een grove leugen en we weten allemaal wat het toedekken en beschermen van daders binnen zo een organisatie betekent voor de slachtoffers.

voor oorlogsslachtoffers is er een nationaal monument en een jaarlijkse herdenking, voor ons (nog) niet, dit is wel een streven van ons sinds 2010 zoals ik u liet weten.
wel ervaren wij een reeds jarenlang gedoe waar de slachtoffers wederom onnodig opnieuw geraakt worden en wel om de reden dat het hoofdzakelijk gaat om status en machtsspelletjes en politiek handelen door personen die daarvoor niet gemandateerd zijn, zoals onze volksvertegenwoordigers dat wel zijn.

het grote verschil met oorlogslachtoffers is dat wij a.g.v. het toedoen van onze eigen ouders/verzorgers, c q jeugdzorg dit geweld hebben moeten ondergaan en niet door hitler en consorten.

ludo hardeman

erkent slachtoffer van mishandeling binnen de kerk (KNR)
slachtoffer van mishandelingen a.g.v. het handelen van jeugdzorg

volg dit op face book groep: vakbondvanouders
  • Reageren

Het is nu wo 19 jun 2024, 13:48