Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Downloadadres Aanvraagformulieren Financiële Tegemoetkoming !!

  Admin
  Admin

  Downloadadres Aanvraagformulieren Financiële Tegemoetkoming !! Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4327
  Punten : 21864

  Downloadadres Aanvraagformulieren Financiële Tegemoetkoming !! Empty Downloadadres Aanvraagformulieren Financiële Tegemoetkoming !!

  Bericht van Admin wo 24 jul 2013, 15:42

  BRON: Schadefonds.nl

   18 juli 2013
  Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers seksueel geweld in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

  Twee regelingen

  Er zijn twee regelingen voor tegemoetkoming in de geleden schade. Deze zijn bedoeld voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012, die ten tijde van het misbruik minderjarig waren.

  De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik 


  Deze is bedoeld voor slachtoffers die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade. De beschuldigde persoon blijft bij deze regeling geheel buiten beeld. Het Schadefonds kijkt alleen naar het slachtofferschap. U moet enig steunbewijs leveren van het misbruik. Voorbeelden van steunbewijs zijn bewijs van plaatsing in de instelling of het pleeggezin, een aangifte of melding bij politie, verklaringen van getuigen en medische informatie. Het Schadefonds stelt de hoogte van de uitkering vast aan de hand van de aard en ernst van het misbruik. Dit zijn vaste bedragen, die variëren van 1.000 tot 35.000 euro. De uitkering is een tegemoetkoming in de schade van het slachtoffer.

  Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

  Bij het Statuut stelt u de instelling of de pleegzorgorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid het misbruik heeft plaatsgevonden, aansprakelijk. Een vertegenwoordiger van de instelling of pleegzorgorganisatie, hebben ook een rol in deze regeling. De beschuldigde zelf kan ook een rol spelen, maar in de praktijk komt dit vrijwel niet voor. Alle partijen, u als slachtoffer, de instelling of pleegzorgorganisatie en eventueel de beschuldigde, krijgen bij deze regeling de kans om hun verhaal te vertellen. Bij het Statuut moet u meer bewijs leveren van het misbruik dan bij de Tijdelijke regeling. Het Schadefonds kijkt bij deze regeling naast het slachtofferschap ook naar de aansprakelijkheid van de overheid of de jeugd- of pleegzorginstelling. Bij misbruik door een groepsgenoot of door een persoon binnen de directe kring van het pleeggezin is ook een toekenning mogelijk. Dan moet de instelling wel op de hoogte zijn geweest van het misbruik en daar niet adequaat op hebben gereageerd.
  De uitkeringen zijn over het algemeen hoger dan bij de Tijdelijke regeling. Voor de behandeling van een aanvraag voor het Statuut is meer tijd nodig dan bij de Tijdelijke regeling omdat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun verhaal te doen. Bepaalde nabestaanden van het slachtoffer kunnen ook een beroep doen op het Statuut. Dit zijn de echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen die erfgenaam zijn van een slachtoffer dat is overleden, of de partner met wie het overleden slachtoffer bij leven een gemeenschappelijke huishouding voerde en die erfgenaam is.

  Hoorzitting

  Voor het Statuut nodigt het Schadefonds u uit voor een hoorzitting. Ook een vertegenwoordiger van de instelling of pleegzorgorganisatie wordt hiervoor uitgenodigd. U mag zelf bepalen of u een gezamenlijke hoorzitting wilt of dat u apart van de instelling of de pleegzorgorganisatie gehoord wilt worden. De instelling kan ook de beschuldigde bij de procedure betrekken. Tijdens de hoorzitting mag u uw verhaal vertellen. De vertegenwoordiger en mogelijk de beschuldigde krijgt de gelegenheid om daarop te reageren. Twee leden van de Commissie zijn bij de hoorzitting aanwezig om naar uw verhaal te luisteren en eventueel vragen ter verduidelijking te stellen.

  De Tijdelijke regeling ligt het meest voor hand als:

  • U niets meer met de beschuldigde te maken wil hebben;
  • De instelling waar het misbruik heeft plaatsgevonden niet meer bestaat en er geen rechtsopvolger is van de instelling;
  • Als u weinig ondersteunend bewijs heeft van wat u is overkomen.

  Het Statuut is het meest voor de hand liggend als:

  • U iemand aansprakelijk kunt en wilt stellen voor het misbruik en uw schade;
  • U veel ondersteunend bewijs heeft, zoals een aangifte, medische informatie en getuigenverklaringen.

  Vindt u het lastig om een keuze te maken tussen de regelingen? Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.
  Aanvraagprocedure
  Wilt u aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming op basis van een van deze twee regelingen? Dan dient u het aanvraagformulier voor de betreffende regeling in te vullen. Dit kan op papier, maar ook digitaal. Beide regelingen hebben een eigen Aanvraagformulier . Het retouradres voor formulieren is: Schadefonds Geweldsmisdrijven, Postbus 71, 2501 CB Den Haag.
  Op het formulier staat aangegeven welke documenten het Schadefonds nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag. Een kopie van uw identiteitsbewijs is altijd nodig. Daarnaast is het handig om direct steunbewijs mee te sturen, zoals een kopie van het bewijs van plaatsing, een kopie van aangifte of melding bij de politie, getuigenverklaringen of een kopie van medische informatie. Slachtoffers kunnen hun aanvraag indienen tot en met 28 februari 2017. 
  Ondersteuning

  Meer informatie over de regelingen en het indienen van een aanvraag is te vinden op deze website. Slachtoffers kunnen ook terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik, die hen in contact kan brengen met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Vanaf maandag 2 september helpen medewerkers van Slachtofferhulp Nederland met het maken van een keuze voor welke regeling een aanvraag wordt ingediend en zij ondersteunen bij het invullen van het aanvraagformulier. Slachtofferhulp Nederland kan slachtoffers ook doorgeleiden naar passende hulp zoals contact met lotgenoten en specialistische hulp. De Hulplijn is te bereiken via 0900 9999 001 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, lokaal tarief), www.hulplijnseksueelmisbruik.nl.


  Download hier uw formulieren: Aanvraagformulieren


   Het is nu vr 19 jul 2024, 22:48