Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Nieuw: Samenwerking Nederland Heelt en ROM Letselschade Advocaten

  Admin
  Admin

  Nieuw: Samenwerking Nederland Heelt en ROM Letselschade Advocaten Oprich10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 3494
  Aantal berichten : 4326
  Punten : 21833

  Nieuw: Samenwerking Nederland Heelt en ROM Letselschade Advocaten Empty Nieuw: Samenwerking Nederland Heelt en ROM Letselschade Advocaten

  Bericht van Admin do 22 aug 2013, 19:42

  Nieuw: Samenwerking Nederland Heelt en ROM Letselschade Advocaten
  Terug te vinden op onze pagina: Samenwerking

  Nederland Heelt:

  Nederland Heelt is als lotgenotenvereniging voor mensen die in hun jeugd in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek zijn misbruikt betrokken bij de installatie van een onafhankelijke schadecommissie om de belangen van slachtoffers van kindermisbruik te behartigen.
  Daarnaast is Nederland Heelt betrokken bij overlegsituaties van instanties zoals Taskforce Kindermishandeling, Slachtofferhulp Nederland en de ministeries van VWS en Veiligheid en van Justitie. Zij organiseert verder verschillende activiteiten voor lotgenoten.

  ROM Letselschade Advocaten:

  De advocaten van ROM Letselschade Advocaten in Apeldoorn, André Ruesink en Bert Oude Middendorp, zijn gespecialiseerde letselschade-advocaten. Dat wil zeggen dat zij naast hun normale advocatenopleiding nog een zware extra opleiding –de zogenaamde Grotius Personenschade- hebben gevolgd waardoor zij zich letselschade-advocaat mogen noemen. Beiden zijn aangesloten bij de specialisatievereniging, LSA.

  Letselschade en seksueel misbruik:

  Seksueel misbruik is een vorm van mishandeling waardoor het slachtoffer in veel gevallen schade oploopt en valt onder het begrip “letselschade”. De schade kan geestelijk zijn, we noemen dat dan immateriële schade, maar ook materieel, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer niet meer goed functioneert en waardoor hij/zij niet in staat is een (passende) baan te verwerven en zodoende inkomen mist. ROM Letselschade Advocaten is in staat door haar kennis en ervaring op dit terrein voor deze slachtoffers een passende schadevergoeding te regelen die recht doet aan de ernst van de situatie.

  Twee regelingen ten behoeve van slachtoffers seksueel misbruik:

  Eind juli 2013 is er een financiële regeling in het leven geroepen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg of pleeggezin. Slachtoffers kunnen vanaf 1 september 2013 een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

  Er zijn 2 regelingen, te weten:


  1. De tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen. Kern van deze regeling is dat slachtoffers er een beroep op kunnen doen zonder dat zij iemand kunnen of willen aanspreken voor de door hen geleden schade. De maximale uitkering bedraagt €35.000.
  2. Het statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding. Kern van deze regeling is dat het slachtoffer de instelling/dader wel aansprakelijk stelt en daar ook (een begin van) bewijs van overlegt. Indien het slachtoffer gebruik wenst te maken van deze regeling, moet hij/zij dus wel meer bewijsmateriaal aanleveren. De maximale uitkering bedraagt €100.000.

  Het verschil tussen beide regelingen zit hem voornamelijk in de aanlevering van bewijs. Beide regelingen gelden tot 1 januari 2016; voor deze datum moet een aanvraag ingediend zijn.

  Hoe te handelen?

  Van geval tot geval dient bekeken te worden welke regeling het beste past bij het individuele slachtoffer. ROM Letselschade Advocaten in de persoon van André Ruesink en Bert Oude Middendorp helpen en begeleiden de slachtoffers graag bij het maken van een juiste keuze en strategie. Deze hulp kost het slachtoffer in principe niets; in de beide regelingen is bepaald dat –zo er geen toevoeging (= door de Overheid gefinancierde rechtshulp) verleend wordt- er een tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand op grond van de beide regelingen verstrekt wordt.

  Tenslotte:

  Natuurlijk zijn er verschillen van mening of de doelgroep voldoende ruim is en de aangeboden vergoedingen passend. Maar los daarvan is wel een positief aspect dat er bij beide regelingen geen zogenaamde finale kwijting wordt verlangd. Is het slachtoffer van mening dat de uiteindelijke schadevergoeding op grond van één van de regelingen niet voldoende, dan staat hem/haar de weg naar de rechter nog steeds open. Ook daarbij kan en zullen de advocaten, André Ruesink en Bert Oude Middendorp, van ROM Letselschade Advocaten de slachtoffers graag en deskundig bijstaan.

  Contactgegevens ROM Letselschade Advocaten:

  ROM Letselschade Advocaten
  Mariannalaan 21
  7316 DS APELDOORN
  Telefoonnummer: 055-5225270
  Website: www.romletselschade-advocaten.nl

  e-mail: info@romletselschade-advocaten.nl


   Het is nu wo 19 jun 2024, 13:44