Lotgenotencontact voor seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikte personen

Om reacties te verkrijgen op jouw berichten, raden wij aan om ook op berichten van anderen te reageren om zodoende je aanwezigheid op het forum kenbaar te maken!
Nederland Heelt

Twitter

LEDEN IN HET NIEUWS

In het kader van het nieuwe vooronderzoek naar mishandeling van kinderen in tehuizen en pleegzorg door commissie Micha de Winter hebben wij een playlist gemaakt van videos waarop leden interviews geven over misbruik en mishandeling, deze zijn nog steeds actueel en kunnen als steunbewijs dienen voor anderen !
Bekijk HIER alle berichten in deze categorie

GASTBLOGS

  Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

  TonnyKamper
  TonnyKamper

  Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Webmas10

  Registratiedatum : 20-07-13
  Reputatie : 728
  Aantal berichten : 585
  Punten : 10865

  Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Empty Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

  Bericht van TonnyKamper zo 21 jul 2013, 17:40

  Persbericht | 16-01-2012

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt samen met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Het kabinet deelt de urgentie van de Commissie Deetman om seksueel misbruik te voorkomen, zowel in instellingen als in huiselijke kring, en daders stevig aan te pakken. Centrale regie van de overheid is hierbij nodig.

  De Taskforce zal mede toezien op de uitvoering van het Actieplan aanpak kindermishandeling dat namens de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie recentelijk aan de Kamer is aangeboden. Het Actieplan benoemt een stevig aantal maatregelen dat een betere preventie en signalering van kindermishandeling tot gevolg moet hebben, alsmede kindermishandeling die gaande is moet bestrijden.

  In reactie op de oproep van de Commissie Deetman om een diepgaand onderzoek te verrichten naar het algemene verschijnsel van kindermishandeling en seksueel misbruik van minderjarigen komt er een multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en hieraan gerelateerde verschijnselen (zoals o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld, gedwongen prostitutie).

  Met betrekking tot de vervolgingsverjaring blijkt uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat er geen ruimte is om te voorzien in wetgeving op grond waarvan al verjaarde feiten alsnog kunnen worden vervolgd. Wel laat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EHRM) ruimte om nog lopende verjaringstermijnen te verlengen of op te heffen.

  Van deze ruimte heeft het kabinet al gebruik gemaakt met een wetsvoorstel betreffende de aanpassing van de vervolgingsverjaring. Het wetsvoorstel is ingediend omdat de huidige regeling onvoldoende rekening houdt met het feit dat er soms decennia voorbij gaan voordat een slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf met zijn verhaal naar buiten treedt. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld voor de meest ernstige zedenmisdrijven de verjaring op te heffen. Ook wordt de verjaring van zedenmisdrijven begaan tegen kinderen opgeheven. Het wetsvoorstel is momenteel aanhangig bij de Tweede Kamer.


   Het is nu ma 24 jun 2024, 19:33